Okategoriserade · politik

Sveriges politiker använder invandringen som säljargument i sitt bedrägeri.

politiker

Tre av de mest populära lögnerna som socialismen lyckats införa om den skattebekostade, mycket dyra och ineffektiva invandringen från Mellanöstern och den afrikanska kontinenten (MENA) är:

★ BNP ökar tack vare den skattebekostade invandringen,
Vi behöver invandringen för att ta hand om den växande gruppen åldringar.
★ Utan invandringen stannar Sverige.

Alla påståenden kräver sakliga modifikationer. Till att börja med måste vi sluta att dra alla invandrare över en kam (vilket makten och media faktiskt gör), det är självklart skillnad på en invandrad norsk kvinna med universitetsutbildning och en ung man som växt upp i analfabetismen i skuggan av t.ex. terroristorganisationen Al- Shabaab.

Det är däremot egentligen ingen skillnad på hur en en nation (Sverige), ett företag, en förening eller en familj fungerar, det är bara antalet människor det skiljer på.

 

Att BNP ökar p.g.a. den skattebekostade invandringen är en sanning som kräver modifikation. BNP är summan av alla varor och tjänster som produceras i ett land, där räknas transfereringsystemen in (bidrag och ersättningar).

En enkel liknelse:

★ En familj med två vuxna och tre barn har en sammanlagd inkomst på 30.000 netto/månad, de gör av med pengarna på hyra, nödvändiga inköp, läkarbesök och olika tjänster (abonnemang av internet, tv-kanaler och liknande). Den sammanlagda summan 30.000:- är deras BNP.

★ Av de totala utgifterna betalar de varje månad 10.000:- i hyra och köper lördagsgodis för 3000:-.

★ Föräldrarna beslutar sig för att ge barnen 5.000:-/ månad vardera. Barnen får köpa sitt godis av föräldrarna för 1000:-/ vardera per månad (3000:- totalt) samt betala hyra med 4000:-vardera per månad (12.000:-totalt), på så sätt ökar familjens BNP med 15.000:-/månad.

★ I familjens bokföring ser det fint ut, de har ju dels två inkomster om 15.000:- vardera, dels hyresintäkter om 12.000 samt en godisförsäljning om 3.000, familjens BNP blir 45.000:-/månad.

★ Bokföringen visar totala intäkter om 45.000:-/månad, men i verkligheten är det 30.000:- som kommer in till hushållet och som familjen i praktiken kan göra av med.

Nu kan familjen gå till banken och visa sin bokföring, de kan låna pengar baserat på intäkter om 45.000:-/månad, men i praktiken har de ju bara 30.000:- att betala såväl utgifter som det nya lånet. De tror de har mer pengar än de faktiskt har, resultatet är att de måste antingen låna mer pengar (vilket vår regering nu gör) eller öka inkomsterna (vilket regeringen försöker göra med skattehöjningar).

Att låna för att betala ökade levnadsomkostnader och att sedan låna för att betala de lån man redan tagit är inte smart. Så fungerar ”familjen Sverige” nu.

 

BNP ökar p.g.a. att våra inbetalda skattepengar roterar runt i systemet utan att tillföra nationens ekonomi något. Tvärtom kostar det oss, nationen måste ta av vad vi individer EGENTLIGEN betalar skatt för vilket är:

★ vård
★ omsorg
★ samhällsskydd (rättssystem, polis och försvar)
★ utbildning
★ infrastruktur (vägar och järnvägar).
Resultat: den dagen alla ska leva på bidrag och ersättningar men inte arbetar tar det slut. Sverige är utsatt för ett gigantiskt pyramidspel, och gissa vilka som får betala då smällen kommer?

 

Att vi behöver invandringen för att ta hand om den växande gruppen åldringar är en intressant lögn.

★ Vi har inte behövt invandring för att klara åldringsomsorgen innan.

★När kommer vi sluta åldras? Aldrig.

★ Ska vi alltså behöva en ständigt ökande invandring för att ta hand om en ständigt ökande åldrande befolkning?

★ Med tanke på att åldringsvården har tagit bort var fjärde vårdplats sedan år 2000 borde vi fråga oss VAR den ökande gruppen åldringar skall finnas?

En annan fråga är när det ska ta slut, för om antalet åldringar ökar konstant måste vi ta in ännu fler invandrare som skall vårda de åldringar som inte har något ställe att vistas på eftersom antalet åldringsvårdsplatser minskar.

 

Professor Hans Rosling förklarar på ett mycket enkelt vis att befolkningsökningen i världen är en myt, och att vi inte kommer bli överhopade av åldringar. Roslings föreläsning (textad på svenska) visar även tydligt att den skattebekostade invandringen till Sverige (och Europa) egentligen inte behövs i den form den nu sker.

 

 

Numera använder ”pyramidspelet socialismen” den skattebekostade invandringen som säljargument, under mitten på sjuttiotalet var det klasskillnader som var argumentet. Vi genomskådade socialismen och pyramidspelet då, men förra finansministern Anders Borg spelade spelet så skickligt att vi inte förstod att vi ska betala men aldrig kan vinna.

Vilka är det som får betala då smällen kommer i pyramidspelet?

 

Den tredje lögnen är att Sverige behöver den skattebekostade invandringen för att fungera. Sverige har alltid haft invandring och Sverige kommer alltid ha invandring, men frågan är vilken sorts invandring vi behöver och vilken sorts invandring vi har.

Två enkla liknelser:

1/
Sverige under under 50-, 60- och 70-talen då vi hade arbetskraftsinvandring till Sverige:

★ Ett företag har 1000 anställda.
★ Företagets säljavdelning skapar ökad orderingång.
★ Företaget anställer fler för att klara produktionen.
★ När orderingången minskas måste företaget minska antalet anställda.
★ Inga nya kommer anställas innan försäljningen ökat igen.
2/
Sverige numera:

★ Ett företag har 1000 anställda.
★ Företagets teknikutveckling gör att antalet anställda minskas (det kallas ibland ”naturlig avgång”).
★ Orderingången minskar.

★ Företaget anställer 100 personer till för att företagets ledning säger de behöver mer personal.
★ De nyanställda har inte kompetensen för de arbetsuppgifter företaget har.

★ De 100 nyanställda får lön, men vare sig kan utföra eller har arbetsuppgifter.
★ De nyanställda behöver inte ens komma till jobbet.

★ De nyanställda får samma förmåner som de övriga anställda: subventionerad lunch i matsalen och fri sjukvård.
★ Den gamla personalen börjar utsättas för okvädingsord, angrepp och sexuella övergrepp i städskrubbarna.
★ Bilar börjar brinna upp på personalparkeringen.

Medan det sker funderar de som försvunnit genom ”naturlig avgång” på vad som hänt och händer.

Stefan Torsell, medgrundare av Miljöpartiet, skrev en mycket intressant text om hur Sveriges makt och media lurar nationens folk, läs den gärna.

 

Vi behöver inte mer arbetskraft, tvärtom. Vi har inte fler arbetstillfällen i den privata sektorn nu än vad vi hade under 50-talet, dessutom utförs allt mer av arbetsuppgifterna av maskiner, ur artikeln:

★ Den tekniska utvecklingen har gjort så att utvecklingen går mot färre jobb.

★ Till exempel kan posten enligt vissa projektioner gå från över 44 000 anställda till bara 2000 på några års sikt.

★ Medan Telia beräknas eventuellt kunna minska från mer än 10 000 till 1000.

★ Den som besökte en tidningsredaktion för 25 år sedan, då de upptog hela byggnader, skulle knappast känna igen sig idag, när en stor dagstidnings arbetsstyrka ryms på ett par våningar. Robotar tar över både tillverkning, sortering och distribution i allt högre grad.

★ Enligt en rapport från Stiftelsen för strategisk forskning från 2014 kan så många som 53 procent av jobben i Sverige ersättas med tekniska lösningar.
★ Det innebär uppemot 2,5 miljoner jobb som försvinner över en 20-årsperiod.
Sammantaget kan vi se att den skattebekostade invandringen inte alls behövs, den är tvärtom en belastning för Sverige. Regeringen (som under sitt första regeringsår skyllt sin inkompetens på alliansens budget) har nu lagt sin budget, och enligt den kommer det bli ännu sämre tider för oss (7).

Pyramidspelet i Sverige fortsätter mot folkets vilja, en effekt av det och den stolliga regeringens politik är att allt fler kommer få det allt sämre.

 

Sveriges regeringar ägnar sig åt vad som kallas ponzibedrägeri, en form av bedrägeri som lockar människor att investera pengar genom att utlova hög vinst, men som istället för att generera VERKLIG vinst använder de nya pengarna för att betala de gamla investerarna deras ”vinst” och på så vis att hålla bedrägeriet igång. Visst låter det som argumentet ”invandringen ökar vår BNP”? Vinnaren är den som tar alla pengar och rymmer, förlorare är de som satsat sina pengar, i vårt fall det svenska folket.

Inte undra på att tjänstemannaansvaret togs bort år 1974, det har i praktiken gjort politiker och tjänstemän immuna vid missbruk av sina åligganden.

Tänk att vara skurk utan att kunna åka fast.
Det är inte undra på att så många skurkar blir politiker.