Islam · Okategoriserade

Islam har samma Allah i Iran och Saudiarabien som i Rosengård.

12250178_10153374044774195_786290812704224225_n

 

Läs gärna texten i omgångar, den är lång MEN kan vara det viktigaste du läst idag.

Efter fredagens islamistiska terrorattack i Paris har vi kunnat läsa och höra mängder med felaktig information om islam. Makten och media borde naturligtvis informerat om vad islam faktiskt är och hur det faktiskt förhåller sig med de olika muslimska inriktningarna, men makten och media är ofta mer okunniga än folket. Makten och media sprider i sin okunskap irrläror om islam, vilket är bra för islam men dåligt för demokratin, i värsta fall kan det medföra att Sverige kommer se ut som Syrien, Irak eller Iran (som var ett mer sekulärt land innan superstollen Ayatollah Khomeyni traskade in och tog makten) om några årtionden.

För att undvika det måste vi lära oss vad islam är, här följer en enkel förklaring av en 1400 år gammal doktrin och en av världens bästa marknadsförings- och säljorganisationer.

Ladys and gentlemen, låt mig presentera islam.

ALL islam i världen vilar på samma fundament: koranen.
Alla rörelser som vilar på koranens fundament är islam.

★ Om rörelsen kallas sunni- eller shiaislam, salafistisk eller wahhabistisk islam, fundamenalistisk eller liberal islam är egalt.

★ Om islam praktiseras i Saudiarabien (sunni) eller Iran (shia), i Rinkeby eller Paris, i Islamiska staten eller Luton, England är egalt, islam är islam.

Den första sanningen: all islam vilar på samma fundament: koranen.

All islam har samma profet (islams profet Muhammed).

Islams profet Muhammed anses vara den perfekta människan och ett föredöme. Vad Muhammed gjorde eller sade är rätt, muslimer får göra vad Muhammed gjorde. Ett exempel på hur det påverkat islams samhällskultur är att män får ta småflickor till fruar eftersom Muhammed gifte sig med en sexårig flicka och fullbordade äktenskapet (hade samlag med henne) då hon var nio år.

Muhammeds ord och gärningar finns i haditherna (eller sunna som de även kallas).

Den andra sanningen: all islam anser islams grundare, Muhammed, vara den perfekta människan, vars exempel ska följas.

All islam tror på Allah, och att Allahs ord vare sig får förnekas, ändras eller tas bort.

Muhammed sades få uppenbarelser från Allah, uppenbarelser som skrevs ned av olika människor (Muhammed själv var inte skrivkunnig) på vad som just då fanns att skriva på. Märkligt nog var uppenbarelserna oftast bra för Muhammed själv, och om en tidigare uppenbarelse hindrade honom från att göra vad han ville fick han en ny uppenbarelse som lägligt nog ändrade de tidigare.

Det märks inte minst på skillnaderna mellan de snälla och milda uppenbarelser som Muhammed fick under sin tidiga karriär som sektledare (den startade i Mecka) och de senare hatiska och våldsbejakande som Muhammed fick under sin tid i Medina.

Eftersom de uppenbarelser Muhammed sade sig få anses vara guds ord, och de vare sig får ändras, tas bort eller ens ifrågasättas, finns alla uppenbarelser i koranen, även de vars budskap ersätts eller ändrats av senare uppenbarelser. Som ett resultat av det kan man läsa två budskap som går totalt mot varandra.

Den tredje sanningen: fundamentet som all islam vilar på, koranen, är motsägelsefull.

Efter Muhammeds död år 632 fördes uppenbarelserna vidare som muntliga traditioner.

Efter en tid beslöts att samla in all vetskap (de nedskrivna och vad människor trodde sig minnas) om Muhammeds uppenbarelser och samla allt i en bok, resultatet blev koranen. Det finns ett litet problem: materialet skrevs inte in i tidsmässig ordning, det skrevs in efter längden på Muhammeds uppenbarelser.

Det är som att du tar en bok skriven av din favoritförfattare, river ut alla sidor och sätter in dem efter textlängder istället för efter kapitelnumrering. Läs boken och se hur mycket du förstår av handlingen.

Som lök på laxen anses allt som står i koranen vara gällande så länge det passar dem som tror på koranens budskap. Men OM det inte passar försöker man kvickt hitta en uppenbarelse som passar bättre.

Den fjärde sanningen: om man inte vet NÄR Muhammed fick VILKEN uppenbarelse är koranen omöjlig att förstå, eftersom man inte vet NÄR i Muhammeds liv det som står sades eller OM det är ersatt eller VAD som gäller.

En av missuppfattningarna är att det är skillnad på sunni- och shiaislam.

En del (shiamuslimer bl.a.) säger t.o.m. att shia är “fredlig” islam och sunni är krigshetsande (se t.ex. längre ned hur en artikel visar på det). Fel, all islam är islam, vilande på samma fundament som ju är koranen. Det var bara en åsiktsfråga om VEM som skulle bli islams nya ledare efter Muhammeds död som orsakade islams splittring.

★ En del menade att den mest kompetente av profetens anhängare skulle vara deras överhuvud (det som blev sunni),

★ En del (sannolikt kompisar till Muhammeds kusin och svärson Ali) ville att den positionen skulle gå i arv till Ali .

Det är inte konstigare än att ungsocialister bröt sig ur socialdemokratin i Sverige under början på 1900-talet och bildade det kommunistparti som numera kallas vänsterpartiet.

Sanning 5: En simpel maktkamp ledde till att shiaislam uppstod, men såväl sunni som shia har samma gud (Allah), samma profet (Muhammed) och samma mål (khalifatet skall råda över världen). Sunni och shia vilar på samma grund: koranen.

Wahhabism eller salafismen är den just nu mest använda bortförklaringen till att islams terrodåd i Paris inte har att göra med islam och att Islamiska staten inte är islamisk.

Gissa vilket fundament wahhabismen och safafismen vilar på? Just det: koranen.

★ Wahhabismen är en MYCKET strikt fundamentalistisk riktning inom sunniislam som grundades på 1700-talet (namnet kommer från grundaren Muhammad ibn Abd al Wahhab). Anhängarna av wahhabismen strävar efter att följa koranen och sunna så som de menar att profeten Muhammed och de tre första generationerna muslimer efter honom gjorde.

★ Salafismen har mycket gemensamt med wahhabismen, och betraktas av vissa som en gren av den.

Att wahhabismen eller salafismen utvecklats ur islams ideologi är inte konstigare än att den vänsterextrema våldsorganisationen AFA bildades ungefär hundra år efter socialismens tillkomst.

Wahhabismen råder i bl.a. Saudiarabien, Qatar och det självutropade Islamiska staten. De har samma gud (Allah), samma profet (Muhammed), samma hadither (Muhammeds ord och leverne som anses vara föredömen) och samma koran som all annan islam.

Vi kommer alltid tillbaka till den första sanningen: all islam vilar på samma fundament: koranen.

Nu sprids alltså rena lögner, halvsanningar, felaktigheter eller omskrivningar om islam i svensk media, ett exempel är Expressen som skrev:

En politiskt ignorerad fråga, eftersom den är så känslig, är emellertid stödet för jihadism och salafism i det svenska lokalsamhället. Det måste börja nagelfaras och konfronteras utan beröringsskräck. Salafismen är den fraktion inom sunnitisk islam som gett näring till al-Qaida och Islamiska staten. Hanna Gadbans aktuella bok ”Min jihad” skildrar hur salafismen sprider sig i Sverige och borde vara obligatorisk läsning för alla svenska politiker”.

Salafismen är islam så som islams texter under 1400 år sagt att islam ska agera. Islams texter finns i koranen och haditherna. All islam är islam. DET borde alla svenska politiker lära sig!

Ett problem då islam debatteras är att vi inte förstår att:

★ religion (gudstro),

★ ideologi (idéerna hur människor ska fungera tillsammans, hur ett samhälle ska fungera, vilka institutioner som behövs i samhället och vilken människosyn den har),

★ samhällskulturen (som i generationer vuxit fram ur ideologin),

★ rättssystem/lag (sharia),

★ islams politik (bl.a. parlamentariska aktiviteter för att föra in islams ideologi, samhällskultur och sharia i demokratier)

är så intimt sammanhängande att ingen del kan tas bort utan att islam faller.

Tas t.ex. sharia (vilket är Allahs lag som inte får ändras, ifrågasättas eller tas bort) bort är islam inte längre islam.

I Expressens text nämns Hanna Gadbans bok “Min jihad”.

Ett antal muslimer säger sig vara liberala muslimer, jag vill påstå att liberala muslimer är i begrepp att (eller redan har) frångått det ideologiska /politiska islam. Därmed bör de även tagit avstånd från islams rättssystem sharia, och underkastar sig istället demokrati och av människan skapade och instiftade lagar.

★ Om de öppet förkastar islams ideologi och rättsystem är de liberala muslimer (men enligt islam inte muslimer).

★ Om de INTE gör det är de bokstavstroende muslimer, och därmed antingen potentiella eller redan varande radikala muslimer.

Problemet är att vi inte kan se skillnad på liberala och fundamentalistiska muslimer. Vi vet inte ens vad islam egentligen är eller om de talar sanning, (inom islam finns ju begreppet taqqiya, tillåtelse att ljuga om det gagnar islams sak). Vi vet inte HUR liberala de liberala är.

Som jag skrev vill jag påstå att liberala muslimer är i begrepp att (eller redan har) frångått det ideologiska /politiska islam.

Om de därmed kan fördöma delar av islam är de liberala. Nu börjar islams anhängare (oavsett inriktning) med den sedvanliga antimanövern, den som följer på varje av islams anhängare begångna våldsdåd, ur texten:

“Efter terrordåden i Paris oroas nu muslimer i Göteborg av risken för ökad misstänksamhet mot islam. Flera företrädare för muslimska organisationer i Göteborg säger till SVT Nyheter Väst att man ser en risk för att människor förknippar Islam med IS. –”De har kidnappat vår religion. IS är en terrorgrupp som dödar, halshugger våldtar kvinnor, säger Zahra Salman Alhossaini från shiamuslimska förbundet”. – “Vi muslimer är också attackerade av IS. Vi är deras fiende eftersom vi inte delar deras tankesätt och inte utövar deras ideologi”.

Shia och sunni har alltså varit i luven på varandra i över 1300 år, de har mer eller mindre krigat och mördat varandra i alla tider. Det är en maktkamp, inget annat.

Kom ihåg att ALL islam är vilande på samma fundament, att ALL islam har samma lag (sharia) och att ALL islam har samma gud och profet.

Det Muslimska Brödraskapet (som i Sverige representeras av IFIS, Islamiska förbundet Sverige vars ordförande Omar Mustafa höll på att väljas in i sossarnas innersta maktcentrum) har influerats av samma tradition som wahhabisterna i sin syn på förhållandet mellan stat och religion.

IFIS har en relation till Sveriges unga muslimer (SUM) där bl.a. miljöpartiets Mehmet Kaplan har varit sekreterare och ordförande. Kaplan har även varit med och grundat den islamiska organisationen Svenska Muslimer för Fred och Rättvisaoch var presstalesman för Sveriges muslimska råd 2005–2006.

Kaplan sitter i Sveriges regering.

I kommunernas branschtidning Dagens samhälle stod om Kaplan:

“Med Mehmet Kaplan som bostadsminister med Miljöpartiet i ryggen ökar risken för att klyftan mellan muslimer och andra i Sverige kommer att växa snarare än krympa. Det är allvarligt i ett läge med stor invandring till Sverige av muslimer från Mellanöstern”.

ALL islam i världen vilar på samma fundament: koranen. I koranen predikas det att alla i världen skall lyda under islams lag sharia. Enligt islam ska islams världsomspännande khalifat råda, det är vad Islamiska staten håller på att slåss för.

Kom ihåg att ALL islam är vilande på samma fundament, att ALL islam har samma lag (sharia) och att ALL islam har samma gud, profet och mål.

Att islam slåss om makten inbördes är inte konstigare än att Sovjetunionen och Kina under 60-talet trätte om vems kommunismen som var den riktiga, men kommunismen blev inte mer demokratisk eller human för det.

Det kommer inte islam heller att bli.

Värt att läsa/
http://fof.se/tidning/2007/8/muslimska-varlden-utvecklas-inte-mot-demokrati

Värt att läsa/
https://sanningenommuhammed.wordpress.com/

Värt att läsa/

The first “achievement” of Islam in Europe – the deportation of Jews.

Annonser