Okategoriserade

Sjung om studentens lyckliga dar!

 

Den akademiska kvarten sägs komma från den tid då universitetsstudenter i regel inte hade egna fickur.

I de gamla universitetsstäderna Uppsala och Lund bodde så gott som alla studenter i domkyrkans närhet, när de hörde att dess klocka slog t.ex. tio slag var det dags att gå hemifrån och ändå kunna hinna i tid till föreläsningen.

Numera har studenterna klocka i sina smarta mobiltelefoner men blir själva allt mer okunniga. Snart är telefonerna smartare än studenterna.

 

Numera verkar det som att universitetsstudenter knappt kan läsa, för två år sedan kunde vi läsa i Upsala Nya Tidning (1):

”Som läget är nu har vi stora svårigheter att ens åstadkomma en acceptabel kunskapsnivå i vårt eget ämne hos våra studenter – alltför många av dem förstår helt enkelt inte vad vi säger”.

”Att historiestudenter saknar grundkunskaper i historia har vi accepterat. Men när de saknar redskapet för att ta till sig humanistisk vetenskap – språket – måste vi slå larm”.

Frågan är om de som ska larmas förstår larmets betydelse, de verkar ju själva vara tämligen larmade för jämnan.

 

En normalbegåvad person förstår sambanden mellan:

★ tidig inlärning (den börjar första skoldagen i förstaklass),

★ ökad kunskapsnivå i inlärningen varje år och

★ klara målsättningar, krav på eleverna och uppföljning (betyg).

Våra rödgröna politiker verkar inte vara normalbegåvade.

 

I UNT.s artikel står:

”Våra iakttagelser stämmer tyvärr väl överens med PISA 2009 och andra mätningar av svenska elevers studieresultat. Svenska elevers läsförståelse har försämrats under 2000-talet”.

En av de onormalbegåvade politikerna är skolminister nu, han skröt med att kunna fixa skolan på 100 dagar.

Han gjorde två små filmer som fick normalbegåvade att skratta på sig, men skolan är fortfarande skrattretande urkass.

 

I Dagens Nyheter stod för ett år sedan (2):

★ Elevernas möjligheter att tillgodogöra sig undervisningen har sjunkit. Under flera decennier har lärare pekat på de svaga kunskaper som studenterna har när de inleder sina universitetsstudier.

★ För något år sedan väckte det stor uppmärksamhet när lärare i historia vid Uppsala universitet påpekade låga studiefärdigheter och bristande språkbehandling deras studenter hade.

★ En genomsnittsstudent behöver inte lägga särskilt mycket tid och engagemang för att få ut sin examen – kanske inte ens halvtid trots att de officiellt studerar på heltid.

Vi kan fundera över hur nybakade studenter ska begripa att de måste jobba då de ska jobba om de aldrig lärt sig vad jobba för att nå resultat är.

 

Studenternas egen syn på saken är enligt UNT:s artikel:

★ Man ser sig själv mer som kund än som student, och förväntar sig att ”skolan” ska leverera.

★ Får studenten påpekat för sig att studieresultaten inte håller måttet händer det allt oftare att man anser sig kränkt.

★ Historiska samband som är komplicerade avfärdas som irrelevanta.

★ Föreläsare som fokuserar på fakta i stället för på ett underhållande framförande får omdömet ”mycket dålig föreläsning”.

Det ska vara kul under föreläsningarna. Det ska vara kul på jobbet. Livet är en fest. Mamma och pappa (staten) betalar.

 

I univeritetslärararnas facktidning var en rubrik (3):

”Studenter på 13-åringsnivå kräver nya arbetssätt”.

En tämligen självklar slutsats presenteras i en blogg (4):

”Högskolor och universitet blir i ännu högre grad en mycket dyr och totalt meningslös arbetsmarknadspolitisk åtgärd och framöver kommer man skratta sig fördärvad åt svenska examina utomlands, medan politikerna slår sig för brösten för att vi har så många universitetsutbildade i Sverige”.

Det verkar som att staten skyfflar in folket i studier som görs allt enklare för att allt fler ska få betyg. Om det fortsätter kan staten lika gärna skicka ut examensbevis i flingpaket.

 

Att svenska högskole-och universitetsstudenter blir allt mer okunniga är inget nytt, redan 2005 kunde vi läsa (5):

”Intresset för matematik blir allt mindre och universitetsstudenternas förkunskaper allt sämre. Det visar en kartläggning som Högskoleverket gjort. Många studenter kan inte räkna med allmänna bråk eller lösa enkla ekvationer”.

Med den sjunkande kunskapsnivå vi ser breda ut sig i landet behövs inga komplicerade ekvationer för att räkna ut att allmänna bråk kommer bli vanligare än hög kunskap och god samhällssvice.

 

Vi har exempelvis läst om hur fackförbundet Kommunal anser att undersköterskor inte behöver utbildning (Kommunal vill ha snabbspårsgräddfil in i yrket för nyss invandrade ”flyktingar” som vare sig kan svenska eller har utbildning).

Miljöpartiet (vars ena partiledare är skolminister!) vill sänka momsen på cykelreparationer, de tror att ”flyktingar” utan kunskap ska få jobb då.

Vi blir alltfler som kan alltmer om allt mindre tills t.o.m folket är okunnigare än miljöpartister och socialister.

 

Summa summarum:

★ De svenska universiteten och högskolorna utbildar allt fler som är obildbara.

★ Allt fler går ut med examen trots att de knappt kan läsa.

Men på Uppsala universitet invigdes nyligen Sveriges första hen-toalett, ur artikeln (6):

–”Det vill säga en ”lipstick-hen-toalett”, där man kan komma och bli inspirerad och kanske leka med sin identitet”.

 

Det är viktigare med tamponger och rakhyvlar på samma mugg, än att kunna räkna eller läsa ett enda dugg.

Sverige är räddat.

 

 

1/
http://mobil.unt.se/asikt/debatt/vara-studenter-kan-inte-svenska-2027570.aspx

2/
http://www.dn.se/debatt/universitetsreform-behovs-for-att-hoja-kunskapsnivan/

3/
http://www.sulf.se/Universitetslararen/Arkiv/2013/Nummer-5-13/Studenter-pa-13-aringsniva-kraver-nya-arbetssatt/

4/
http://cornucopia.cornubot.se/2013/03/nu-kommer-90-talisterna-in-pa.html?m=1

5/
http://fof.se/blogg/patrik-hadenius/studenter-allt-samre-pa-matte

6/
http://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/hen-toalett-invig-pa-uppsala-universitet

 

Annonser