Okategoriserade

En islamist fördömer det islamistiska Miljöpartiet.

rött kort
Vi har sett en vågdelare i svensk politik. Igår medverkade Nalin Pekgul i SVT:s Agenda, hon talade om det islamistiska Miljöpartiet.
 
Idag höll Miljöpartiet en presskonferens där de med många ord och påklistrade leenden inte sade någonting.
 
Svensk politik befinner sig i kaos, och det är Miljöpartiet som är den största orsaken till det.
 
 
 
Klockan 11.30 idag fick vi beskedet att Miljöpartiet inte ändrar något i sin politik eller syn på vad Sverige behöver, Åsa Romson log sött medan Fridolin flosklade. Sedan log Fridolin osött medan Romson extraflosklade.
 
De talade om mångfald, feminsimen och grönt, grönt, grönt och grönt. De talade om nystart i partiet och att ta ansvar, de vill vara kvar som ledare för Sveriges mesta islamistiska riksdagsparti.
 
Miljöpartiet ger grönt grönt grönt för att fortsätta på den katastofväg som fört Sverige in i katastrofläge.
 
 
 
Nalin Pekgul verkar trots sina insikt i att Miljöpartiet är det mest islamistiska riksdagsparti vi har, ha dålig koll på vilka partier som är demokratiska eller inte.
 
Då hon i gårdagens Agenda talade om alla islamister som nästlat sig in i de olika politiska partierna, inte minst Miljöpartiet, sade hon att islamister hör hemma i Sverigedemokraterna (1).
 
Det är som att anse att Hitler och nazisterna hörde hemma i judarnas tyska förening.
 
 
 
Det enda parti som öppet kritiserat det växande politiska islam är Sverigedemokraterna, och SD fick rätt igen.
 
Pekgul sade att det finns islamister inom Miljöpartiets styrelse, i kommunfullmäktige och i stadsdelsnämnder. Islamisterna har även vänner i regeringskansliet som beviljat de muslimska organisationerna pengar. Våra skattepengar!
 
Vi betalar själva för att islamiseras men folket har inte fått veta det förrän nu, allt medan Miljöpartiet nu försöker dölja sina misstag med att prata om grönt grönt grönt.
 
 
 
Enligt Pekgul finns sedan många år tillbaka islamister i ALLA politiska partier, det är inte svårt att räkna ut varför islam fått sådant inflytande och särrättigheter i Sverige. Medan Sverige islamiserats har muslimska länders kuvade folk kämpat och dött för att bli av med det ideologiska islam.
 
2010 inleddes den Arabiska våren i muslimska länder, det var protestyttringar med krav på bland annat:
 
★ regeringsavgångar,
 
★ regimbyten och
 
★ demokratiska reformer.
 
Proteströrelsen i delar av den arabiska världen ville förändra styrelsesättet och förbättra människorättssituationen. Medan folk dog för att slippa islam har stollarna i främst Mp och S arbetat för att INFÖRA islam i Sverige!
 
Miljöpartiet pratar om mångfald och grönt grönt grönt medan Sverige islamiseras och välfärden försvinner.
 
 
 
Pekgul sade en bra sak i Agenda: kunskapsnivån om islamismen är väldigt låg. Faktum är att i Sverige är kunskapen om vad islam är närmast obefintlig, inte minst hos politiker! Vi måste förstå att all islam har samma fundament och mål.
 
★ Fundamentet är Allah (en gud vars ord ingen får ifrågasätta),
 
★ islams profet Muhamed (vars handlingar och ord anses vara föredömen som ska följas) och
 
★ Koranen (vars ord tros vara Allahs egna ord förmedlade till Muhammed som uppenbarelser).
 
★ Islams eget rättssystem (sharia) som anses vara Allahs gudomliga lag och som står över alla andra lagar och deklarationer om bl.a. mänskliga rättigheter.
 
Islams mål är att ALLA i världen ska underkasta sig islam. Islams mål är diktatur. Islams anhängare tror blint på något som inte ändrats sedan det startade för 1400 år sedan!
 
 
 
I Sverige vet vi inte vad skillnaden mellan islamist och muslim är, många verkar tro att islamister är terrorister som flyger in i byggnader, massmördar folk i Paris eller skär huvudet av människor. Det är helt fel, islamister är de som vill att islam ska råda helt som religion, ideologi, politik, samhällskultur och lag (sharia).
 
★ De vill att islam och ”sharialagen” skall tillämpas som samhällsordning oberoende av folkviljan. Det är alltså diktatur precis som nazism i trettiotalets Tyskland, eller kommunismen i forna Sovjetunionen med lydstater.
 
★ I en islamisk diktatur har de religiöst/ideologiska ledarna det avgörande inflytandet över statens institutioner (moskéer, koranskolor och koranuniversitet) och rättsväsende (sharia)
 
Muslim blir man automatiskt om föräldrarna är muslimer, manföds in i och ärver islam. En del vet inte ens att de är muslimer (ett exempel är den förre detta muslimen Mona Walter). De allra flesta muslimer är okunniga i ämnet islam.
 
 
 
Det finns omkring 1,7 miljarder muslimer i världen numera och enligt den islamkunnige Brigitte Gabriel bedömer världens säkerhetstjänster att mellan 15 – 25 % av alla muslimer är radikala (2).
 
Det innebär att det kan finnas omkring 400 miljoner radikala muslimer, mer än hälften av Europas befolkning! Av Europas muslimer är omkring 50 % för att sharia (alltså islamismen) ska råda (3).
 
En muslim som förnekar sharia är inte en muslim enligt islam. En muslim som lämnar islam ska dödas enligt islam. Fredens “religion” är inte tolerant.
 
 
Miljöpartiet är tolerant, de tolererar diktatoriska ideologier så länge ingen ser det. För ett halvår sedan skrev jag en artikel där jag frågade om Miljöpartiet har blivit ett islamistiskt parti (4).
 
Nu har vi svaret: ja, det är det. Miljöpartiet skulle haft krismöte i går, en telefonkonferens som ställdes in. Miljöpartiet var rädda för att media kunde avlyssna deras möte (5)!
 
Det bör få oss att fundera på vad mer Miljöpartiet har att dölja.
 
 
Miljöpartiet är vana att media inte granskar vad Miljöparitet gör, Marcus Birro skrev (6):
“Miljöparitet vågade göra det de gjorde eftersom de kände sig säkra på att redaktionen de talade med var på deras våglängd. Men de misstog sig den här gången eftersom alternativ media på allvar nu lyckats med genomlysning av just den här typen av vänskapskorruption”.
 
Utan Facebook och alternativ media hade den svenska demokratin och välfärden snart varit förlorade.
 
 
Idag har vi sett Miljöpartiet hålla en innehållslös presskonferens. De försöker ta tillbaka sin enda fråga som de blev av med för länge sedan: miljön och grönt grönt grönt. De gör det desperat för att dölja alla skandaler och islamiseringen av deras parti.
 
Miljöpartiet har spelat oschysst, därför är det inte grönt grönt grönt vi ska ge dem. Vi ska ge dem rött rött rött kort. Vi behöver ett extraval innan året är slut.
 
 

 

 
1/
 
2/
 
3/
 
4/
 
5/
 
6/