Okategoriserade

Budgetgissarnas tåg har spårat ur helt..

caseyjones
Ett recept är ett recept, ska man laga omelett för 4 personer eller 400 personer är det fortfarande ägg som används, det som skiljer är antalet ägg. På samma sätt är det med Sveriges ekonomi, det som skiljer den från hushållsekonomi är i grunden antalet nollor efter siffrorna.
 
I Sveriges regering har vi väldigt många nollor, de kan inte göra en budget. Sveriges regering slickar på fingret, håller upp det i luften och känner vart vindarna blåser.
Sveriges regering gissar budget.
 
 
 
Den ena delen av den gissande regeringen, Miljöpartiet, har kommit med ytterligare en stollighet, i söndags kunde vi läsa i en debattartikel:
 
“Med politiska förslag som låter människor stanna permanent och låter familjer återförenas ska de gröna ta striden för medmänsklighet. Det är så vi ser till att tryggheten i Sverige blir en framtid för fler. Sverige måste bli ett hem för fler –­ inte färre”.
 
Det är tvärtom, Sverige behöver färre invånare en tid framåt, en balansering till våra totala resurser, arbetstillfällen och offentlig sektor. Det var det som skedde då omkring en miljon svenskar utvandrade under 1800-talet, resurserna räckte till de som var kvar och det började gå bättre för det fattiga Sverige.
 
Miljöpartiet borde utvandra för att vi andra ska ha en chans att få tillbaka välfärd och trygghet.
 
 
 
Den andra delen av den gissande regeringen, Socialakrobaterna, ljuger som hästar travar. De påstår att Sveriges ekonomi går som tåget (vilket är skoj, tågen går ju rusligt dåligt i vårt land) och att vi investerar för framtiden.
 
Samtidigt måste kommunerna låna allt mer för att ta hand om regeringens “investeringar”, de måste låna 45 miljarder för att greja biffen, ur artikeln:
 
“Rekordstora kostnadsökningar väntar för kommunerna framöver, bland annat på grund av asyl- och flyktinginvandringen. Det kommer behövas skattehöjningar på 45 miljarder kronor för att täcka de ökade kostnaderna. Vi har en akut situation under 2018.”
 
De 45 miljarderna är det vi skattebetalare som ska stå för, vilket innebär mindre pengar till välfärden.
 
 
 
Sveriges politiker använder begreppet BNP (bruttonationalprodukt) för att ljuga för oss medan de tar våra skattepengar. BNP är summan av ALLA varor och tjänster som produceras i vårt land, det innefattar de pengar som går runt i de många bidrags- och ersättningssystemen. Om vi ökar utbetalningar av bidrag ökar BNP. En enkel jämförelse med ett hushåll:
 
★ I en familj med två vuxna och tre barn är den sammanlagda inkomsten 30.000:-/ månad. BNP är 30.000:- .
 
★ De vuxna är fiffiga och ger barnen 2000:- vardera per månad, av dem ska barnen betala 2000:-/ i hyra (bidragssystemen). Då får hushållet in 6.000 :- i hyresintäkter per månad. BNP ökar till 36.000:- men de faktiska intäkterna är fortfarande 30.000:-.
 
★ Familjen gå till banken och lånar pengar (statens lån) till konsumtion och lattjolajbans-grejor, de får lånet eftersom de kan visa inkomster på 36.000:-
 
Familjens ekonomi går som tåget.
 
 
 
När de extra ränteutgifterna ska betalas upptäcker familjen att de inte alls har råd, de har bara har 30.000:- i inkomst och lattjolajbansgrejorna kan de inte äta.
 
★ Om familjen dessutom har låtit ett par främlingar flytta in som ska försörjas innan de börjat arbeta och betala hyra blir det extra svettigt.
 
★ Om de som flyttat in inte börjar arbeta måste de försörjas av familjen (våra skattepengar). Antingen måste familjen ta extrajobb eller fler lån för att klara det.
 
Nu går familjens ekonomi som de svenska tågen och Sveriges ekonomi gör.
 
 
 
En del stollar påstår att de som flyttar hit och får våra skattepengar i bidrag bidrar till ekonomin eftersom de handlar grejor i butikerna. Om det vore så skulle vi alla kunna leva på bidrag och shoppa hela dagarna, men sunt tänkande människor begriper att verkligheten inte är så enkel. Enkelt utryckt:
 
★ Om en person får 10.000:- av våra skattepengar i bidrag och handlar mat för dem, är 1071:- moms. Det är skatt som går till bl.a. olika bidrag och ersättningar.
 
★ Nästa gång personen ska få 10.000:- av våra skattepengar fattas det 8.929:-, personens shoppande har ju bara givit skattkistan 1071:- Det som fattas måste tas från andra håll.
 
En del stollar påstår då att vi betalar in andra skatter än bara moms, vilket är rätt, men de har “glömt” att de pengarna ska användas till sjuk- och åldringsvård, polis, försvar, skolor, politikers och tjäntemäns löner och infrastruktur (tågbanor bl.a.).
 
Antingen tas de 8.929:- kronorna som fattas från dessa områden eller så höjs skatten. Eller båda. Oavsett vilket är det du som betalar. Grattis.
 
 
 
Det finns en enkel sanning: en pizza för 4 personer är bakad för 4 personer. Om 16 personer ska dela på pizzan blir det mindre till var och en, utom för Schyffert för han tar sin bit innan de andra ska dela.
 
Sanningarna är enkla: sår man inget finns det inget att skörda och man svälter. Ju fler som ska dela på det som sås och skördas desto mindre blir det till var och en. Ju färre som sår och skördar men ju fler som ska dela på det som allt färre gör, desto mer krymper kakan.
 
Det är vår välfärd som äts upp, och vi betalar för det. Grattis.
 
 
 
Det var moderaterna som tillsammans med miljöpartiet startade det stora raset, nu är det socialdemokraterna som tillsammans med miljöpartiet raserar vårt land allt fortare. Kom ihåg det då vi ska välja ny regering.
 
Det är dags att byta lokförare innan klockan är slagen helt.