Okategoriserade · politik · Samhällsfrågor

The wolfpacks ledare har hetat Stalin, Hitler och Khomeini. Hör Merkel och Löfven till vår tids”The wolfpack”?

wolfpack members_only
Efter att Storbritanniens folk fått säga sitt om huruvida Storbritannien skulle fortsätta vara medlem i EU eller inte, har de antidemokratiska krafternas kör börjat yla igen.
 
I en demokrati anses det vara majoritetens röster som gäller, konstigt nog verkar antidemokrater inte vilja acceptera den demokratiska spelregeln om de inte vinner.
 
Antidemokraterna. Kommunister, byråkrater och islamister. The wolfpack. De ylar istället.
 
 
 
Vi svenskar borde få samma möjlighet att rösta om ett fortsatt medlemsskap eller gradvis utträde ur delar av EU, men the wolfpack vågar inte låta folkets röst höras.
 
Inga antidemokrater vill lyssna på folket utom de gånger folket säger det antidemokraterna vill att folket ska säga.
 
Det är så diktaturer uppstår.
 
 
 
I Storbritannien ylas det för fullt, det talas om att huvudkontor kommer flytta från London, att svenskar boende i London kommer tvingas flytta tillbaka till Sverige och att Skottland vill bli en självständig stat som ingår i EU.
 
★ Om huvudkontor inte klarar av att vara huvudkontor utan EU, är det ruggigt dåliga företagsledare i de företagen. Om de huvudkontoren måste flytta till ett annat land för att klara av att vara huvudkontor så kan de ju flytta till Bryssel.
 
★ Att 90.000 svenskar som bor i London inte klarar av att bo i London utan EU är märkligt då omkring 90.000 svenskar klarar av att bo i Norge som inte är med i EU.
 
★ Att Skottland vill bli en självständig nation är inget nytt, att de som självständig nation vill vara EU-stat är inte konstigt, de får ju i sådana fall bidrag från de andra EU-staterna.
 
EU har blivit en överstatlig socialbidragsbyrå som stiftar lagar över huvudet på bl.a. svenska folket. Det svenska folket betalar 19,1 miljarder kronor i år för det.
 
 
 
I Sverige kommer nu så intelligenta och sakliga argument som: “Alla som röstade ja till EU får skylla sig själva nu” och “Sverige har röstat om EU en gång och det får vi leva med”.
 
Det är som att säga att bara för att vi tecknade kontrakt på en bostad med takläckage får vi leva med det läckaget, det ska inte lagas.
 
EU har byggts på en bra grund men blivit ett fuskbygge som måste rivas ner för att sedan kunna byggas upp till ett bra bygge igen.
 
De som vill sitta med något läckert läckande kan ju flytta till exempelvis Bryssel, där läcker statyn Manneken Pis varje dag.
 
 
 
Det är över 20 år sedan vi röstade om ett svenskt EU-medlemsskap och frågan var då: “Anser du att Sverige bör bli medlem i EU i enlighet med avtalet mellan Sverige och EU:s medlemsstater?”
 
Avtalet vi skulle rösta om var i praktiken ett antal avtal i ett antal olika frågor. Hur många satte sig in i alla de avtal vi skulle rösta om? Hur många kände till att det skulle komma nya avtal och regler som skulle tvingas på oss?
 
Hur många fick frågan “Om EU blir en regering över din regering, en regering som sitter i ett annat land och stiftar lagar som din regering och du ska följa, vill du att Sverige ska vara EU-medlem då”?
 
 
I november 1993 trädde fördraget om Europeiska unionen i kraft, 1994 röstade vi om något vi saknade kännedom om och som sedan har ändrats till en överstatlighet som i många fall bestämmer över oss svenskar.
★ 2004 signerades den Europeiska konstitutionen, ett formellt fördrag om upprättande av en konstitution för Europa. En konstitution är enkelt uttryckt regler som bestämmer gränserna för den lagstiftande, verkställande och dömande maktens befogenheter i statsskicket (EU i Bryssel). Fördraget är inte infört ännu, det väntar bara på ratificering av samtliga medlemssländer.
 
★ Dublinförordningen från 2003 omarbetades och antogs 2013. I korthet säger förordningen att asylsökande ska söka asyl i det första säkra EU-land de kommer till (i praktiken Italien, Spanien eller Grekland). Dublinförordningen har spruckit för länge sedan, Sverige tar per capita emot flera asylanter än andra EU-länder.
 
★ 2006 trädde Schengenkodexen i kraft. I kodexen slås det fast att personer inte ska kontrolleras i samband med passage av de inre gränserna mellan Schengenländer. I praktiken innebär det att alla som lyckats ta sig in i EU-området kunnat resa fritt mellan EU-länderna utan att kontrolleras, även beväpnade kriminella och terrorister.
 
★ 2009 trädde Lissabonfördraget i kraft, fördraget kom till för att ett antal medlemsstater hade förkastat förslaget till konstitution. Bl.a. stärktes Europaparlamentets inflytande vid lagstiftning markant, ännu mer av makten flyttades till Bryssel.
 
Var det det ovanstående vi röstade för 1994? Naturligtvis inte, de fördragen fanns inte då. Vi har ett annat beslutsläge nu, med de stora förändringar som skett inom EU sedan 1994 borde vi får rösta om vi vill fortsätta ingå i EU.
 
Det har gått över 20 år sedan vi röstade om vårt medlemsskap i EU. Det har skett en rad förändringar under alla de åren, bl.a. att EU-lagen står över svensk lag.
 
Vi bör få rösta om vi vill att beslut som rör oss ska fattas i Bryssel, men the wolfpack vågar inte låta oss göra det. Johan Hakelius skrev i sin krönika idag: “Det främsta hotet mot EU är den maktelit som inte vill bli störd av medborgarna i sitt EU-projekt”.
 
I en blivande diktatur är folkets röst inte intressant för makten. Inom EU är makten till för eliten och de som vill ha makt över folket.
 
 
EU är till bara för “The wolfpack”.
 
I Storbritannien ylade folket tillbaka och vann. Det ska vi göra i Sverige med.