Islam · Okategoriserade · Samhällsfrågor · Socialismen

Värdegrundsdemokratin kan bli demokratins död.

November 5 jpeg
Det borde inte vara svårt att analysera ett land och sätta den STORA etiketten på landet: diktatur eller demokrati.
 
Nordkorea är ett av världens mest diktatoriska länder, Sverige ett av världens mest demokratiska.
 
Eller….. hur är det egentligen?
 
 
 
Det är knepigt att se hur en demokrati kan vara diktatorisk utan att vara diktatur, men i landet lagom är det just vad som sker.
 
★ I en demokrati tillåts folket göra vad folket vill så länge folket gör vad de vill på det sätt som folket kommit överens om att de ska göra. Värdegrunden är demokratisk.
 
★ I en diktatur tillåts folket göra vad folket vill så länge folket gör vad de vill på det sätt som makten säger att folket ska göra. Värdegrunden är diktatorisk.
 
Den dagen makten säger att det de bestämt och vad som ska råda är folkets vilja, men utan att ha folket med sig är det på väg åt diktaturens värdegrund.
 
Skillnaden mellan demokrati och diktatur är gapet mellan makten och folket.
 
 
 
Redan för 50 år sedan påstod författaren Vilhelm Moberg att vi i Sverige levde i ett mellanting mellan diktatur och demokrati, det kallas för demokratur. I Dagens Nyheter skrev han:
 
”I en demokratur råder allmänna och fria val, åsiktsfrihet råder formellt men politiken och massmedia domineras av ett etablissemang som anser att bara vissa meningsyttringar skall släppas fram. Konsekvensen blir att medborgarna lever i en föreställning att de förmedlas en objektiv och allsidig bild av verkligheten. Åsiktsförtrycket är väl dolt, den fria debatten stryps. Dock skall tilläggas att det i definitionen för demokratur finns med det faktum att majoriteten av människorna i detta samhällstillstånd själva inte uppfattar att de lever i en demokratur.”
 
Utan att veta det beskrev Moberg nutidens Sverige. Om han hade fått återuppstå och leva en månad i Sverige hade han sannolikt trott det var ett socialistiskt nazi- eller kommunistland han kommit till.

 

 
Det talas ofta om värdegrund i Sverige, frågan är bara vilken.
 
★ Vilken värdegrund råder då organisationer börjar kicka ut människor som inte tycker som man ska tycka enligt “värdegrunden”?
 
★ När människor inte får praktikplats eller jobb för att deras uttryckta åsikter i det land som har åsiktsfrihet inte anses vara rätt åsikter enligt den värdegrund som makten och media säger ska råda, är det demokrati då?
 
★ När de som har en avvikande åsikt än maktens inte får samma utrymme i de av folket betalda organ som makten indirekt eller direkt förfogar över (media), är det demokrati då?
 
★ Om det till och med är media som styr vad som anses vara rätt värdegrund, är det demokrati då?
 
Media är maktens eller sin egen megafon, folket är media inte intresserad av numera. Mediakåren vill ha rödvin, schysst lön och rätt. De framstår allt mer som alkoholiserade femåringar med storhetsvansinne.

 

 
Alla diktatoriska ideologier har samma verktyg: hot, våld och propaganda. Media och dess samarbetsorganisationer (Expo, Researchruppen m.fl.) som leder värdegrundsförskjutningen i Sverige har skapat en fiende, fienden är alla de som vill ha demokratins värdegrund i landet.
 
Hur kan människor luras att, precis som skedde i nazityskland, bli diktaturens medlöpare, är vi inte smartare än så? Svaret finns bland annat i det experiment som gjordes i Kaliforninen, experimentet visade hur vi människor låter oss fösas ihop i en gemenskap där en ny värdegrund ersätter den tidigare rådande värdegrunden.
 
Exakt det vi ser ske i Sverige nu. Jag skrev en krönika om experimentet som visar hur människor på kort tid kan luras in i en värdegrundsförskjutning, läs den gärna.
 
 
 
Islams och socialismens värdegrund bygger på en kollektivistisk ideologi och människosyn med föga utrymme för individer att utvecklas.
Resultaten av den värdegrunden såg vi bland annat i det forna Sovjetunionen med lydstater och vi ser den värdegrunden i dagens muslimska länder.
 
Om vi inte ser upp kommer den nya värdegrunden rasera det vi haft i vårt land under årtionden, frågan är bara vilken ny värdegrund vi då kommer ha: socialismen eller islam?
 
 
 
Svensk mediakår medverkar till värdegrundsförskjutningen, men då de anklagas för att mörka vad som sker i vårt land försvarar de sig indignerat. Aftonbladets ansvariga utgivare och tillika chefredaktör Sofia Olsson Olsén gör det i en artikel vars rubrik säger: “Att visa hänsyn- inte detsamma som att mörka”.
 
Det är intressant att den visade hänsynen inte gäller svenska flickor, en av Sveriges större dagstidningar mörkade omfattande sexuella övergrepp, ur artikeln:
 
“Nu kan Nyheter Idag avslöja hur tidningen Dagens Nyheter medvetet mörkade omfattande sexövergrepp i centrala Stockholm i samband med en konsert i Kungsträdgården i augusti förra året”.
 
Case closed i den värdegrundsdebatten.
 
———————————————–
 
Enligt svensk numera rådande värdegrund rapporterade inte media om problemet eftersom det enligt värdegunden inte är det egentliga problem att flickor utsätts för sexuella trakasserier på öppen gata.
 
Enligt de värdegrundstrogna politiskt korrekta är problemet män generellt,.
 
Lite skoj att de män som anser män generellt vara problemet inte inser att de pekar ut sig själva som våldtäktsmän. Det verkar som att burkan har trillat ner över ögonen på dem.
 
———————————————–
 
Aftonbladets Sofia Olsson Olsén försöker gömma det de mörkar bakom pressetiska regler, hon skrev:
 
”De pressetiska reglerna syftar till att ge den enskilde ett skydd mot publicitetsskador utöver det som lagen erbjuder.”Och under punkt tio handlar det just om härkomst.”Framhäv inte berörda personers ­etniska ursprung, kön, nationalitet, yrke, politisk tillhörighet, religiös åskådning eller sexuell läggning om det saknar betydelse i sammanhanget och är missaktande.”
 
Den intressanta formuleringen är “om det saknar betydelse i sammanhanget”.
 
Att flickor inte kan vistas på konserter, badhus eller ens ute i det öppna samhället under dagtid utan att utsättas för sexuella övergrepp saknar alltså betydelse för Aftonbladets chefredaktör.
 
———————————————–
 
Vad media och makten helt missat är de ideologier och samhällskulturerna som är resultatet av dem. De samhällskulturerna vilar på en värdegrund och vi förskjuts allt fortare mot en av de diktatoriska värdegrunderna.
 
Lyssna gärna på mitt radioprogram där jag på ett enkelt sätt förklarar en del begrepp om ideologi och samhällskultur.
 
 
———————————————–
 
Värdegund. Det låter fint. Men kom ihåg en sak, alla ni som lever i landet lagom: det finns ingen “lagom” diktatur. Det finns däremot en lagom demokrati.
 
Vi måste ha rätt värdegund för att undvika en framtida diktatur i Sverige.
 

 

Bilden kommer från min bok ”Rör inte vår demokrati”.

https://ingelapling1.wordpress.com/

Annonser