Okategoriserade · Samhällsfrågor

ICA blir rika för att vi ska ”gilla lika”.

ica-banken.png

 

Vår framtid finns att beskåda i de så kallade utanförskapsområdena (där en annan samhällskultur än vår svenska råder) och på Migrationsverket (som är den myndighet som verkställer stollepolitikernas beslut vilka medför att vårt land raseras).

Migrationsverket är den myndighet som ska ta hit de utanförskapare våra politiker bestämt ska komma hit.

De utanförskaparna placeras nära andra utanförskapare så de ska känna sig som hemma. Hemma som i det land de säger sig flytt från.

 

Nu har det kommit fram att det på Migrationsverket finns tre kategorier anställda:

★ de äldre som gör jobbet,

★ de yngre som är ointressearde av att jobba men vill ha lön ändå och

★ de som inte vill fatta beslut om avvisning av invandrare som inte har rätt att stanna i vårt land.

Man kan undra om de med beslutsångest är de som hör till utanförskapets skara, och därför inte kan säga nej utan säger ja bara.

 

Enligt den revision som granskat Migrationsverket beror ineffektiviteten bland annat på en kulturskillnad mellan de som jobbat länge och de nyanställda, ofta personer födda på 1980-talet.

Rapportförfattarna konstaterar även att det finns vissa anställda på Migrationsverket som vägrar fatta avvisningsbeslut.

Rapportförfattarna menar att detta problem har ökat och att det kan öka ytterligare eftersom många hittills nästan bara jobbat med positiva beslut.

Alltså att nästan alla hitkommande utanförskapare som velat fått stanna.

 

Nu har verkligheten kommit ikapp Migrationsverkets personal som måste börja göra skäl för sin lön.

De verkar krokna av ansträngningen, kanske är det dags att ge verkets  personal en lång och välförtjänt semester, tre-fyra år sisådär. Vi vanliga bonnläppar som har sunt förnuft kan ta över, jag tror vi skulle får ett bättre Sverige på kuppen.

Vi börjar med att byta namn på verket till emigrationsverket, vi måste bli färre i vårt land. De som ska vara kvar bör kunna läsa, skriva, prata svenska, arbeta och betala skatt.

En bister sanning, men vi kan inte fylla på med fler bidragstagare som får ICA-kort på vår bekostnad.

Sverige. Landet som gillar lika. Sverige. Landet som gör ICA rika.