Okategoriserade · politik

Politiker utan kulor spelar bort vår framtid.

545722928_1280x720.jpg

 

Ytterligare en tickande bomb i vårt forna välfärdsland kommer brisera snart.

Sveriges kommuners totala pensionsskulder uppgår nu till 243 miljarder kronor.

Problemet är att kommunerna lovat runt men sett till att de bara kan hålla tunt.

 

243 miljarder kronor motsvarar kostnaden för ungefär 500 000 lärartjänster under ett år.

Svenska lärare blir liksom sina elever allt mer kunskapslösa, så det kanske är tur att kommunerna inte anställer fler.

 

Den största delen av pensionsskulderna kommer från att kommuner har bundit sig att betala ut livsvariga tjänstepensioner till anställda och tidigare anställda när de går i pension.

Men kommunernas kostnadsökningar beror främst på demografi samt ökade migrationskostnader.

I klartext: invandringen från länder vars samhällskultur inte berikar kommunerna att skvatt suger ut skattebetalarna.

 

För vissa kommuner kan det bli svårt att uppfylla löftet om pensionsutbetalningar utan att skatterna höjs eller kvaliteten på välfärdstjänsterna sänks, säger Greger Gustafson på Skandia.

Gustafson säger att ingen kommunanställd ska vara rädd för att inte få ut sin pension, men för vissa kommuner kommer det att bli kämpigt att leva upp till sina åtaganden.

I klarspråk: jobbar du i fel kommun är din pension bara luft.

 

Sanningen är att vissa kommuner redan är körda, Malmö är en av dem. Vem ska betala den höjda skatten då allt färre ens betalar skatt?

För att rädda sitt eget skinn och sin pension verkar det bara finnas ett sätt: utvandra som Andersson och återvandra som Mehmet Abdullah.

Är man i Migrationsverkets rullor trillar kulorna in.

 

Migrationsverkets kulor är fler och större än Löfvens, Reinfelds och Fridolins vars kulpåsar och ryggradsbehållare är lika tomma som svenska fattigpensionärers konton.

Våra politiker gräver djupa hole in våra skattkistor. De är magic holemakers.

 

 

 

Annonser