Okategoriserade

När allah ska göra svensk värnplikt kan det bli grisigt.

forsvaret-low

 

I går beslutade Rekryteringsmyndigheten att soldatmönstringen i Kristianstad läggs ner, arbetstillfällen försvinner än en gång från staden.

All mönstring av framtida soldater ska ske i Malmö och Stockholm.

Det går bra för Sverige. Men inte för Kristianstad, välfärden, folket eller försvaret.

 

Beslutet tas bland annat med hänsyn till att värnplikten ska återinföras, något som kommer innebära att många fler behöver resa för att mönstra.

Därför ska mönstringsenheter av praktiska skäl finnas i Malmö och Stockholm.

 

För Malmös del har regionens väntade befolkningstillväxt i gruppen 18-30 åringar haft betydelse.

Det måste väl vara alla hitkommande unga män från Mellanöstern som avses då?

Ska det finnas affischer på arabiska och somaliska på mönstringskontoren i Malmö?

 

I Stockholm kan det vara läge att placera mönstringskontoret längs med tunnelbanans Linje 17, i Rinkeby eller kanske moskén med böneutrop, ropen kan skalla ” Allah åt alla”.

Hur det ska gå då försvarets slöjfria flickor ska duscha med försvarets berikande män står inte skriver i stjärnorna, det står skrivet i försvarets ”Handbok gender” som är framtagen för att integrera genderperspektivet (kvinnor) i krigsplanläggning, insats, utbildning och övning.

Är det ”damerna först” som gäller om det ska skjutas?

 

Med tanke på att kvinnor och barn blir kvar i Mellanösterns och afrikanska konfliktområden medan männen sticker som harar och inte stannar innan de skuttat 4000 kilometer till Malmö kan man undra hur vår försvar kommer funka med dem.

Kanske kommer det svenska försvaret:

★ bli experter på snabb förflyttning undan strid,

★ inte bidra till försvar utan istället

★ söka sig till andra sorters bidrag i andra länder.

 

Det är tur att Allah soldater kan läsa i ”Handbok gender” om kraven på att kvinnors perspektiv lyfts fram i frågor som rör konfliktförebyggande och skydd mot bland annat sexuellt våld.

Ska det vara rikspolischef Eliassons tafsainte-armband som på våra militärförband ska ordna biffen då?

 

Vi kan apropå biff gissa att den klassiska soldaträtten ärtsoppa med fläsk inte kommer serveras på mönstringskontoren, fläskkotletter bannlyses förmodligen på regementen och grisiga övningar är förbjudna.

Det svenska försvaret kommer bli expert på allt utom att försvara Sverige.

Der ser grisigt ut på den fronten med.

 

För att travestera en känd romantitel: På vänsterfronten intet nytt.

Annonser