Miljöpartiet · politik · Socialdemokraterna · Värdegrundsdiktatur

Det är dags att demokratisera Sverige. 


Det har spridits många myter och lögner om den skattebekostade invandringen från muslimska MENA-länder, sanningen är enkel: den skattebekostade invandringen är SKATTEBEKOSTAD!
Sanningen är också att det är DU som betalar den skatt som bekostar invandringen.
Sanningen är även att vi betalar skatt i olika former för att få:
★ fungerande infrastruktur (vägar och järnvägar), 

★ utbildning (skolväsendet), 

★ trygghet och skydd (polis och försvar), 

★ vård och omsorg (sjuk- och åldringsvård) samt 

★ socialt skyddsnät vid tillfälliga situationer (bl.a. sjukdom, arbetslöshet, föräldraledighet).
Inget av dessa områden fungerar tillfredsställande längre. Vi betalar fortfarande in samma summor i skatter, men det “är tomt i regeringens lador?

En absolut sanning är att den skattebekostade invandringen kostar oss delar av det vi betalar skatt för att få. 
En absolut sanning är att de som vill ha denna skattebekostade invandring använder många olika benämningar för att lura oss (det svenska folket) att acceptera den kostsamma invandringen. En del av benämningarna är 
★ flyktingar

★ asylsökande

★ anhöriginvandrare

★ ensamkommande flyktingbarn

★ berikare i vården.
De bläddrar friskt mellan de olika benämningarna beroende hur det passar dem själva för ögonblicket, men sanningen är ändå att vi vare sig har arbete, bostäder eller pengar åt alla de som vill resa hit. 
Sanningen är att det har spuckit big time nu, och det vet svenska folket om. 

George Igler, en politisk analytiker och chef för the Discourse Institute, skriver:
“Ordet ”flykting” är en juridisk term, som definieras av flera internationella fördrag.”
Sanningen är att de som rest genom ett flertal EU-länder för att söka asyl i Sverige, inte är flyktingar i juridisk bemärkelse. Sanningen är även att de skulle sökt asyl i det första EU-land de kom till. 
I praktiken är det näst intill omöjligt att komma till Sverige utan att passera något av EU:s länder. Ändå kommer det hit tiotusentals ”flyktingar” till de för oss tomma ladornas land. 

En av lögnerna och myterna är att den skattebekostade invandringen är en ekonomisk vinst för Sverige.
Frågan är: VAD SKA DE SOM VAL ATT RESA HIT ARBETA MED? Det finns ju inga jobb i Sverige! Och HUR LÅNG TID ska vi som betalar för denna invandring vänta på VINSTEN?  20 år? 70 år? 300 år? 
Sanningen är att INGEN har svarat på den frågan.

En annan fråga är: vilka ska försörja de åldringar som kommer hit? 

De får ju vad som kallas “Äldreförsörjningsstöd” (det är pension för invandrare) direkt. 
Och vilka ska försörja de skattebekostade invandrare som kommit hit och en dag blir åldringar? Om vi ska tro på vad myterna säger måste vi ha en ökad invandring i evighet för att försörja de allt fler åldringar som vi bl.a. på grund av den skattebekostade invandringen kommer ha. Om delar av de som valt att resa hit dessutom skaffar ett flertal barn per kvinna (och därmed går emot vad övriga världen gör) blir det ju ÄNNU fler som så småningom ska försörjas av ÄNNU fler. 
Om det här fortsätter kommer vi behöva vara 30 – 40 – 60 – eller kanske 200 miljoner i landet. Men det är redan nu “tomt i ladorna”, det finns inga jobb, inga bostäder och inga pengar. 
En del verkar inte tänka med hjärnan.

Inga bostäder, inga jobb, inga pengar. 

Men den skattebekostade invandringen är en vinstlott för landet med “tomma lador”? Ni har i sanning varit naiva, eller hur Löfven?

Nu är en del av de tidigare utrotade sjukdomarna tillbaka, kunskapsnivån minskar och i vissa invandrade grupper föds fler barn/kvinna än genomsnittet för Sverige. 
Vad händer den dag vi som kan och vill arbeta försvinner och skatteunderlaget minskar? Vilka ska försörja alla de som valt att resa hit? 
Sanningen är att vi inte behöver den skattebekostade invandringen för att Sverige skall utvecklas i positiv riktning.

Igår lade sig centerpartiet, kristdemokraterna och liberalerna platt för de rödgröna i budgetvoteringen, vi har i praktiken ingen politisk opposition längre. 

Då det inträffar är diktaturen nära. 

Det är dags att utveckla demokratin igen.

Annonser