Miljöpartiet · Socialdemokraterna · Socialismen · Vänsterpartiet · Värdegrundsdiktatur

Enda sättet att skjuta Sveriges problem ifrån sig är med cirkuskanon.

Favorit i repris: har något ändrats till det bättre under året som gått eller är det djävligare nu?
I landet bakochfram säger regeringen uppochner saker som går tvärsemot vad de och tidigare regeringar sagt. Har vi hört det förut?

★ Ladorna är tomma.
★ Arbetslösheten minskar.
★ Allt fler utriksesfödda är i sysselsättning.
★ Sverige är ett rikt land.
★ Vi behöver fler händer i vården. 
★ Vi kan ta emot alla som vill komma hit.

Jag är helt och fast övertygad om att majoriteten i Sverige suckade tungt då f.d. statsminister Reinfeldt kläckte ur sig att “VI” ska öppna vår hjärtan

Den tyngsta sucken kom nog från de allt fler fattigpensionärerna, ensamstående föräldrar som har timvikariet inom vården och unga arbets- och bostadslösa svenska män och kvinnor. 
Sucken var förmodligen lika tung då centerparties ledare Lööf sade att vi kan ta emot 30 MILJONER invandrare. Hon lade visserligen till att de måste arbeta, så det spricker ju direkt. 
Sucken blev sannolikt ännu tyngre då Stefan Löfven sade att det inte finns ett tak för hur många skattebekostade invandrare vi kan ta in i Sverige. Löfven gillar kanske att sova under bar himmel, men det gör inte de som väljer att resa hit för att försörjas, de vill ha det där taket. 
Miljöpartiet… behöver de ens nämnas? Den samfällda sucken är så tung att den inte kan lyftas längre. Dubbelsuck.

Vad de uppräknade stollarna och deras kamrater “glömt” är att det är våra skattepengar som används för att betala de invandrades hyror, mat, kläder, iPhones och barnvagnar. De skattepengarna tas från det som skattepengarna SKULLE användas till:

★ vård, 

★ omsorg, 

★ infrastruktur, 

★ samhällskydd och 

★ utbildning. 
Sanningen är att vi med våra egna skattepengar betalar för att få in ett stort antal människor som vi inte vet ett dugg om, de har inga id-handlingar. En del av dem som har kommit hit har t.o.m visat sig vara terrorister och mördare. En del av dem gömmer sig någonstans i landet men makten vet inte hur många eller var. De kallas felaktigt för flyktingar.

Sambandet mellan att allt fler hitkommande (mestadels män) försörjs med våra skattepengar och att den offentliga sektorn använder allt mindre av våra skattepengar till vad pengarna ska användas till är uppenbar
Men vi får inte prata om det, då är vi rasistnazistfascistfrämlingsfientligakallhjärtadeislamofobiska. 
Det finns en enkel sanning: är röven full av skit måste man gå på dass. Det läget befinner sig  Sverige i och en del av maktens och medias stollar har sakta börjat inse det, därför börjar de gå emot sin egen stollepolitik. 
1/

Enligt ett utkast till ny lagstiftning som tidningen Dagens Industri tog  del av undersökte regeringen möjligheterna att i en eventuell krissituation  kunna stänga Öresundsbron för att minska flyktingströmmen
Saken är bara den att det är regeringen och alliansen som är krisen, det är ju de som satt oss i krissituationen. De bränner alla broar till välfärden.
2/

22.000 flyktingar som hade fått avslag på sina asylansökningar har försvunnit eller vägrar lämna Sverige, regeringen skulle få dem att lämna landet så fort som möjligt. Regeringen kan ju inte ens hitta dem som ska lämna landet, nu vill de sätta dem i gymnasieskola i stället. 
Lite humor är det allt att regeringen ska få människor de inte hittar att lämna landet. 

Skickar de ut polisen att leta efter de som de inte kan hitta, kastar vänsterstollarna sten på polisen.
Det är inte konstigt att 80% av poliskåren har funderingar på att säga upp sig. 
Men då spar vi ju in de pengarna. 

Ännu tyngre blir sucken då arbetsmarknadsminister Ylva Johansson ännu en gång lurar svenska folket med sina vita lögner

Hennes mantra är att sysselsättningen ökar och kurvorna pekar åt rätt håll. Den enda kurva som pekar åt rätt håll är Sverigedemokraterna kurva, de ökar i stort sett i varenda opinionsmätning som görs. 

Det är självklart att de ökar ju mer regeringen ljuger.  

För ett år sedan sade Johansson att “särskilt ökar sysselsättningsgraden i gruppen utrikesfödda kvinnor, visserligen från en låg nivå men ökningen är stadig”.
Det här är fakta: Statistiska Centralbyrån (SCB) använder måttet “en timmes sysselsättning i veckan” för att en person ska ingå i statistiken för sysselsatta. En person behöver inte vara anställd för att vara sysselsatt, sysselsättningen kan vara skattefinansierad men även oavlönad på en farbrors pizzeria. 
På det viset skulle vi kunna sysselsätta varenda en i Sverige, men inte fasen kommer det in mer pengar till den offentliga sektorn för det, tvärtom.

Ett exempel på hur sysselsättning kan ordnas: 
★ Projekt Yalla går ut på att “integrera” invandrarkvinnor till det svenska samhället. Hur man kläckte idéen att kalla projektet för Yalla begriper jag inte, det vore väl smartare att t.ex. döpa det till “Hur du ska göra för att bli svensk”? 
★ Om Yallas caféverksamhet har öppet åtta timmar om dagen fem dagar i veckan (40 timmar) och de har medarbetare som sysselsätts två timmar i veckan, kan de sysselsätta 20 kvinnor. 
Det ser ju bra ut i Johanssons statistik. Att det går åt helsefyr för Sverige med ministrar som inte verkar förstå verkligheten är inte konstigt, Johansson är uppenbarligen en sådan. 

Hon började sin politiska karriär i Vänsperpartiet Kommunistern (de som kallar sig V numera). 

Det var Kommunistisk Ungdom som drev hennes kandidatur inför riksdagsvalet 1988 och hon var riksdagsledamot för VpK åren 1988-1991, hon var suppleant i Utbildningsutskottet.

 Hon gick hon över till socialdemokraterna när hon fick bli skolminister 1994. Men det vänstersocialistiska sättet att ljuga har hon kvar.

Det vänstersocialistiska sättet att ljuga har införts inom fackföreningarna.
Ett exempel är LO:s film där de påstår att Sverigedemokraterna vill riva ned välfärden genom att inte ge kommunerna 90 miljarder av våra skattepengar till invandringsfinansiering. 
Det blir svart humor av det röda budskapet då de rödbruna (socialdemokraterna) i Göteborg för ett år sedan fattade beslut att ge 400 sjuksköterskor, undersköterskor och andra kicken. 
Sådan är socialismen, kamrater. 

Vi kommer med säkerhet få se fler cirkustricks av regeringen Löfven, de går ju redan på slak lina, lägger huvudet i lejongap och virrar runt som clowner i manegen. 

Snart återstår ett enda trick: att de låter sig skjutas ut ur en kanon. 
Om de laddar ordentligt kanske de hamnar på andra sidan Öresundsbron. Det vore att skjuta Sveriges problem ifrån sig.

En kanonlösning?

Annonser