politik · Samhällsfrågor · Socialdemokraterna · Socialismen · Vänsterpartiet · Värdegrundsdiktatur

Funderingar i raseriets rasande välfärdsras.

Stefan Löfven behöver fundera.
Med tanke på att han hela tiden ska ”titta på”, utreda och fundera när något ska beslutas är det ett mirakel att han blev statsminister.
Eller hotades han att ta jobbet?

 

Nyligen funderade Löfven på tiggarsituationen i Sverige, den som andra ärthjärnor inom politiken orsakat oss.
Med tiggarsituationen menar jag inte att vi själva snart måste tigga trots att vi arbetar, jag tänker på de tiggare som illegalt befinner sig i Sverige och legalt tigger.
Löfven ville kanske eventuellt förbjuda tiggeriet men det blev en fundering till som resulterade i att kanske eventuellt ska man eventuellt licenciera tiggarna. Kanske. Det tål att funderas på.

 

Nu måste Löfven och hans rödgröna marodörer fundera på pensionerna

Medan Löfven funderar hinner några fattiga åldringar dö på grund av Löfvens ängsliga vankande hit och dit.
I Aleppo dör de av islams våld och mord, i Sverige dör de på grund av Löfvens velande ord.

 

 

Olof Palme och de svenska kommunisterna lade grunden till Sveriges förfall, Alliansen lade tyngden på att få Sverige att vackla men Löfven och de rödgröna har lyckats demolera landet under bara två års tid!
Att en så obeslutsam och inkompetent fegpotta kan få lyckas med det är ett mirakel. Det behöver vi fundera på.
Hur länge de inkompetenta i  DÖ-7:an ska få hållas är inget vi behöver fundera på. Fundera på det.

Annonser