politik · Samhällsfrågor · Sverigedemokraterna

När det brunnit för mycket på fel sätt länge nog vill allt fler släcka elden. 

 

2017 kan bli året då majoriteten av folket i Sverige ledsnar på riktigt.

☆ Gruppvåldtagna kvinnor,
☆ flickor som på offentlig plats utsatts för tafs och sexuella trakasserier och
☆ åldringar som grovt misshandlats då de rånats på öppen gata har redan ledsnat på riktigt.

De blir allt fler.

 

☆ Föräldrar,
☆ barn,
☆ barnbarn,
☆ syskon,
☆ partners,
☆ släkt och vänner till de som drabbats av den nysvenska samhällskulturen (den kallas enfaldigt för mångfald) har ledsnat på riktigt.

De blir allt fler.

 

Personal som ska ta hand om de som drabbas av stollepolitikens enfaldig mångfald har ledsnat på riktigt.

De blir allt fler.

 

Svenska poliser har ledsnat för länge sedan, det är de som först av alla ska ta  hand om resultatet av medias och riksdagens enfald.

Ett konkret exempel på medias enfald är då de ger polisen kritik då polisen skött sitt jobb.

Två konkreta exempel på riksdagens enfald är Mona Sahlin och rikspolischef Dan Eliasson.

Den svenska polisen har fått en extremt högavlönad och extremt inkompetent person som högsta chef.

Därför flyr poliser sina jobb, ersättare blir privata vaktbolag, inkompetenta och flummiga socialarbetare i polisuniform och så kallad ”mångfald”.

Poliserna har redan ledsnat på riktigt, de blir allt fler.

 

Blåljuspersonal, vars jobb det är att hjälpa människor i nöd, trakasseras av mångfaldens enfald då de ska göra sitt jobb.

Det är bokstavligt talat så att en del pissar på ambulanspersonal.

Ambulanspersonalen ledsnar på riktigt. De blir allt fler.

 

Den nedkissade ambulanssjukvårdaren sade i en artikel:

–”Man borde prata med barn och ungdomar. Ta kontakt med fritidsgårdar, trossamfund. Det är attityder i samhället som har förändrats. Det gäller även vuxna”.

Jag misstänker att attitydförändringen är invandrad från länder med annan attityd. Attitydinvandringen fortsätter.

De blir allt fler.

 

En ambulansjukskötare som ledsnat på riktigt är Martin af Robson i Stockholm, han undviker numera  att arbeta i mångfaldsområden och att jobba natt.

En natt våren 2015 hade af Robson och en kollega hämtat en patient, när de var på väg tillbaka mot sjukhuset stoppades de av flera personer, ur artikeln:

”Direkt när jag kliver ut är en av männen extremt aggressiv, drar i mig och hotar att döda mig”. De tvingar in Martin i sin bil för att köra mot sjukhuset i högsta fart”.

Allt fler ur ambulanspersonalen ledsnar på riktigt.

 

Blåljuspersonal vet vad som sker i vårt samhälle, det är de som först (förutom offren) möter resultaten.

Polisinspektör Bertil Mahnkopf beskriver i en artikel vårt samhälles vardag:

”Efter en snabb avrapportering via radion kallades vi på ett nytt larm. Personal ska vara hotade med kniv på ett hem för ensamkommande pojkar i övre tonåren.

Hemmet bebos av 26 ensamkommande med service dygnet runt”.

Personal på ”flyktingförläggningar” ledsnar. De blir allt fler.

 

För ett år sedan sattes en av oss skattebetalare betald polisbil i brand, det skedde i ett mångfaldsområde.

År 2017 blir förmodligen året då så många råkat så illa av mångfalden och så många känner någon som drabbats av ”attitydförändringen” att majoriteten av folket ledsnar på riktigt.

År 2017 är sannolikt året då de som ledsnat på riktigt kommer inse att den politik alliansen och de rödgröna för är katastrofal för det Sverige majoriteten av oss vill ha.

 

Det finns numera ett enda politiskt parti som vill föra en politik som liknar den som fördes under Sveriges goda år.

2017 kommer med stor sannolikhet bli Sverigedemokraternas år.

På riktigt.

Annonser