Islam · Värdegrundsdiktatur

Om vi inte lägger om kursen är IS-tiden kanske här snart. 

Nu införs det nya grejor i vårt omdanande samhälle.

Gillar man inte sina kollegor beställer man en kontraktsmördare.

Är det IM (italienska maffian eller islamiska mångkulturen) som har slagit till?

 

Är det maffian eller  mångkulturen som får socialkontor att bli hemliga? 

I augusti 2016 kunde vi läsa att socialkontoret i mångkulturella Eskilstuna skulle flytta till hemlig adress.

Om socialkontor flyttas till hemliga adresser blir socialkontor som smarta miljöpartister: det sägs att de finns men ingen kan hitta dem.

 

Det är ju fiffigt, om de som behöver ekonomiskt stöd inte hittar socialkontoren kommer inga stöd betalas ut och kommunerna sparar den kostnaden.

Kommunerna har andra kostnader att bära, mångkulturens kostnad i form av upprättande av modulhus och inköp av bostadsrätter till mångkulturen.

Frågan är vad socialkontorens personal ska ägna dagarna åt när inga hittar till socialkontoren.

Om personalen ens hittar till jobbet vill säga, kontoren är ju hemliga.

 

I slutet av förra året var det dags igen, personalen på socialkontoret i Mönsterås tvingades flytta till hemlig adress.

Orsaken är tumult och dödshot på arbetsplatsen, polis har måst tillkallas.

De svenskkulturella påhitten Arbetsmiljölagen och kollektivavtal verkar inte hjälpa i vårt nya mångkulturella samhälle.

 

Eftersom polisen verkat ledsna på att rycka ut då mångkulturen berikar oss kommer vi kanske se socialkontor som vi inte ser eftersom de måste vara hemliga.

Vad socialkontorens personal ska ägna sig åt om ingen besöker dem kan man undra, men med tanke på att en del ny personal kanske tagit med sig en annan samhällskultur än vår timida konsensusdito, kommer det säkert ordna sig.

I norra Sverige beställde en socialkontorsanställd helt sonika mord på en kollega.
Kan det vara så att kollegan hindrade den mordlystne  att betala ut bidrag till släkt och vänner?

 

Det vore bättre att ge riksdagshuset hemlig adress.

Då hittar riksdagens korkskallar inom alliansen och de rödgröna inte till ”jobbet” och Sverige är räddat.

Annonser