politik · Samhällsfrågor · Socialdemokraterna · Socialismen · Vänsterpartiet · Värdegrundsdiktatur

Om en del skjuts upp mer skjuts välfärd och trygghet ner med raketfart.


Sistlidna nyårsafton var det knakelibrakfirande i centrala Malmö, där sköts raketer upp så att människor sköts ner.
En ny svensk nysvensk tradition har skapats på något årtionde, men vår över 150 år gamla tradition att ha julgran anses ännu inte vara en svensk tradition av vänsterstollarna. 
Inte ens miljökulturisterna gillar skog inomhus. 

Ofoget med fyrverkeri- och smällarattacker verkar ha ökat i takt med mångkulturens tillväxt, i västra Sverige skjuts inte raketer upp, de skjuts mot bussar så att trafiken skjuts upp.
 Polisen är informerad om ofoget men ingriper inte, ur artikeln:
”Joakim Hansson är vakthavande befäl vid polisens ledningscentral i region Väst. Han uppger att polisen har informerats om raketattackerna. – ”Det är ungdomar som skjuter raketer och smällare men det är inget som vi åker på som det ser ut i nuläget”.
Polisens nya strategi är kanske att iaktta på avstånd. Fyrverkerier gör sig ju bäst på avstånd. 

I Sverige har vi länge använt fyrverkeri och smällare under påsk för att skrämma onda andar, först under senare år har nyårsfyrverkeriet etablerat sig.
Vi skjuter upp fyrverkerier vid årsskiften för att skrämma bort onda makter.
Såvitt jag vet misslyckades det:
☆ Stefan Löfven,

☆ hans rödgröna regering och 

☆ kommunisterna i vänsterpartiet sitter kvar.

Det ideologiska islam har hittills inte heller kapitulerat för svensk folkdemokrati trots att Mona Sahlin inte längre är kvar för att intyga islams kärlek och fred.  
Det behövs mer än fyrverkeri för att bli av med otyget.
Ett Sahlinskt intyg kanske?

Annonser