Islam · Samhällsfrågor · Socialismen · Värdegrundsdiktatur

Att tvinga är en del av normen inom islam, är det därför socialister gillar islam? 

Islam har proklamerat hijabens världsdag.

I Sverige är det en muslimsk kvinnoförening som på onsdag ska propagera för islams kvinnouniform.

Det är som om judar skulle propagerat för nazismen under andra världskriget.

 

De som påstår att kvinnor frivilligt tar på sig plagget som signalerar det de ovetande inte vet, vet inte att frivilligheten att inte bära plagget inte är lika stor.

I en del av de muslimska länderna finns sedlighetspoliser som uppmanar kvinnor att täcka sitt hår bättre, följer de inte reglerna kan de straffas till böter eller fängelse.

I en del områden avrättas kvinnor om de inte följer den muslimska seden att skyla sig.

 

Den muslimska kvinnouniformen hijab, burka, niqab eller chador är från början till för att särskilja muslimska kvinnor från ickemuslimska.

Under islams självutnämnde profet Muhammeds tid var det vanligt att fiendernas kvinnor togs som sexslavar. Ett litet bekymmer var att männen i sin upphetsning även råkade våldföra sig på sina egnas kvinnor.

Det var inte så populärt varken hos de våldtagna kvinnorna eller bland de våldtagna kvinnornas män.

 

För att lösa problemet fick de muslimska kvinnorna börja bära huvudbonaden hijab, och än idag är det ett uttalat eller outtalat tvång att de ska göra det.

De som påstår att kvinnorna bär det frivilligt har på ett sätt rätt: om en människa i en samhällsgrupp vägrar underkasta sig gruppens tvång och riskerar att kastas från balkonger eller stenas för det, blir den människan väldigt frivillig.

Den diktatoriska modellen ”lyd eller dö” skapar ”frivillighet”.

 

De som sedan sitt första andetag växer upp i en sådan samhällskultur anser tvånget vara frivilligt.

Tvånget är en norm.

Tänk om vänstern, som ju vill bryta normer, kämpade för att bryta den segregerande normen.

 

Vänstern medverkade till att införa den tvingande normen i Iran, den obligatorisk hijaben är enligt en artikel det mest uppenbara uttrycket för kvinnoförtryck i Iran, ur artikeln:

Den begränsar kvinnors rörelsefrihet, äventyrar deras hälsa och försätter dem i social isolering. Sedan flera decennier tillbaka utgör offentliga platser en konfliktyta mellan kvinnor och de specialpoliser som slår ner på varje form av civil olydnad mot klädkoden. För tre år sedan startade journalisten Masih Alinejad Facebookkampanjen My stealthy freedom (Min frihet i smyg)”.

På onsdag ska det alltså propageras i vårt fria land för den segregerande tvingande norm som kvinnor i andra delar av världen kämpar för att slippa.

 

Att tvinga kvinnor bära slöja offentligt av religiösa skäl  är i vårt land med religionsfrihetslag snarare ett lagbrott än frihet.


Kvinnor ska få kasta slöjan. Det är hög tid att avslöja islam.

Annonser