Islam · Miljöpartiet · politik · Samhällsfrågor · Socialdemokraterna · Socialismen · Vänsterpartiet · Värdegrundsdiktatur

De politiskt korrekta poliserna kan vara demokratins inkorrekta motpol. 

Polariseringen mellan verklighet och fiction ökar i Sverige.
På ena sidan står de som lever i den verklighet politiker och myndigheter tvingar på oss.
På andra sidan står de politiker och myndighetspersoner som skapar den verklighet folket i Sverige inte vill ha.

De som skapar den verklighet folket inte vill ha är: 
1/ faktaresistenta (begriper inte verkligheten) och 
2/ verklighetsfrämmande (begriper inte verkligheten).
De finns främst inom miljöpartiet och de numera antidemokratiska och osociala socialdemokraterna med sina kommunistiska kusiner.  
Det är de som flirtar allt mer öppet med islam.

Polariseringen sprider sig även inom myndigheterna, polisen är ett exempel. 
☆ Den mycket erfarne polisman Springare beskriver verkligheten.
☆ Vips poppar en ung polisman upp och påstår i en debattartikel i den gamla nazistblaskan Aftonbladet att det inte alls är så som en erfaren polisman säger det är.
Den uppåtpoppande politiskt korrekte polariserande polismannen är:
1/ faktaresistent (begriper inte verkligheten) och 
2/ verklighetsfrämmande (begriper inte verkligheten).

Den polariserande polismannen påstår att Springare genom att beskriva verkligheten antyder att invandringen bär skulden för allt som inte fungerar i samhället.
Det har Springare inte alls ens antytt, Springare beskrev bara verkligheten. Springare pekar på det många anat
Förklaringen till den politiskt korrekta polismannens utspel är att den politiskt korrekta polariserande polismannen även är politiker. 

I diktaturer har polisen använts för att med våld och hot tvinga folket att böja sig.
I det gamla nazityskland var det Gestapo som fruktades, i det gamla Sovjetunionen var det KGB.
I Sverige har vi inte den polisiära avarten ännu, men politisk polarisering inom polisen kan vara ett hot mot vår demokrati.

Den politiskt korrekte polismannen Marmgren är förutom polis också politiskt aktiv i Miljöpartiet.
Case closed. 

Annonser