Islam · politik · Samhällsfrågor

Kulturdoulor i Norrland, ny svensk tradition?

Vi ska INTE ställa grupp mot grupp.
Vi ska gilla alla LIKA.
ALLA har samma värde (hur man nu sätter en prislapp på en människa?)

I Sverige sätter de rödgröna prislappar på människor, och priserna varierar.
I Norrland lär det socialdemokratiska Arbetarnas bildningsförbund kvinnor att föda i bil.
De gör det för att kvinnorna inte har ett BB i närheten att färdas till för att föda, politikerna har lagt ner BB på grund av pengabrist. 

I Västerbotten har de infört så kallade kulturdoulor (invandrarkvinnor som hjälper nyanlända vid mödravård och förlossning) på kvinnoklinikerna.
Det finns pengar till doulor med kultur, men inte till norrländskor som inte får en kul tur.
Douligt gjort, svenska politiker!

Kontrasterna mellan förlossning i bil och kulturdoulad dito:
– ”En mardröm för mig. Panikslagen. Otrygg”.
– ”Alla blev jätteglada och det var många skratt efter den förlossningen”.
Men vi ska INTE ställa grupp mot grupp.

Ju fler grupptäcktsresande med kulturdoulor & Co. som kommer hit, desto sämre verkar det bli för den inhemska gruppen.
Jag undrar: NÄR kommer den utlovade invandringsvinsten? 

Annonser