Islam

Kunskap är makt. Kunskap om islam är en livförsäkring. 

Är en rörelse som vill förbjuda kritik mot rörelsen en demokratisk rörelse?
Islam är en rörelse som vill förbjuda kritik mot islam.
Det innebär logiskt sett att islam är en antidemokratisk rörelse.

För åtta år sedan kunde vi läsa en artikel om OIC:s (Organisations of the Islamic Conference med 57 medlemsländer) kampanj i FN att förbjuda kritik mot islam, ur artikeln:”Redan för tio år sedan, två år innan terrordådet (9/11), lämnade Pakistan in en resolution om att förbjuda kränkningar av islam. Samma land som fängslar, förföljer och förtrycker oppositionella och religionskritiker”.
Om ”fredens religion” hade synats i sömmarna hade den kanske fått packa ihop i Pakistan.  

Mer ur artikelns innehåll:
Sedan dess har företrädare för islamistiska krafter genom OIC bedrivit ett intensivt och framgångsrikt arbete för att införa och stärka lagar mot blasfemi även i demokratier. Så även inom FN.
Den 26 mars 2009 antog FN:s människorättsråd en resolution om att religionskritik ska betraktas som ett brott. Detta har väckt starka rektioner bland människorättsaktivister och publicister. I Sverige är det tyst”.
FN:s människorättsråd har haft Saudiarabien som medlem. Saudiarabien är en muslimsk diktatorisk stat som inte gillar kritik mot islam.

Sveriges regeringar har varit tysta då en av världens mest kränkande, våldsamma och diktatoriska ideologier sett till att kritik mot islam förbjuds. 
I Sverige FÖRSVARAS istället den auktoritära diktatoriska ideologin! Sveriges socialdemokratiska statsminister:
☆  sänder istället hemliga brev till en av de auktoritära diktatoriska regimerna (Saudiarabien), 
☆ reser tillsammans med svenska kvinnliga ministrar (som är tvungna att bära slöja under besöket!) till en av de auktoritära diktatoriska regimerna (Iran) och 
☆ ser till att regeringen erkänner en av de auktoritära diktatoriska regimerna (Palestina) som stat. 
Den enda diktatoriska auktoritära regim de nästan fast bara lite vågar kritisera är Islamiska staten.

Islamiska staten har samma gud (Allah), samma profet (Muhammed) och samma bok (koranen) som all annan islam har. 
Islamiska staten, Iran, Saudiarabien, Muslimska brödraskapet, OIC och islam i Sverige följer samma skrifter. 
Från den dagen folket i Sverige får veta vad islam verkligen är kommer det förmodligen inte beviljas fler skattefinansierade bidrag till muslimska organisationer eller moskébyggen i Sverige. 

Att veta vad islam är, är kanske den bästa livförsäkring som finns.

Annonser

One thought on “Kunskap är makt. Kunskap om islam är en livförsäkring. 

  1. Det kan också vara så att den bästa livförsäkringen på sikt blir att inte veta vad islam är men att leva efter dess irrlära, vilket man lär bli tvungen att göra…..
    Att denna irrkultur har kunnat koppla ett så fast grepp om västvärlden och dess politiker/journalister förblir en gåta bortom allt förstånd. Att få FN till att komma fram till att kritik av islam skulle vara ett brott är utopiskt.
    De är inte ointelligenta, dessa representanter för islam, det är det som gör dem extra farliga för demokratier och västvärlden….

    Gilla

Kommentarer inaktiverade.