Socialismen · Vänsterpartiet · Värdegrundsdiktatur

Socialismen är välfärdens fiende. 

Vi blir med rödgrön socialistlogik allt rikare i vårt land, exemplen duggar lika tätt som högskoleutbildade ingenjörer från t.ex. Somalia, Syrien och Irak sägs vara kompetensregn i Sverige. 

Ett av de berikande exemplen är Malmö som växer i rekordfart på grund av den skattefinansierade invandringen.
Det finns en liten bieffekt av den skattefinansierade berikningen: den kostar.

 

Alla som kan enkel matematik begriper att om något kostar mer än vad man har i börsen kan man inte köpa det, men politiker och kommuntjänstemän verkar inte kunna ens den enklaste matematiken, ur artikeln:

”Om barnfamiljer med yrkesverksamma föräldrar flyttar ut och ersätts av barn och nyanlända invandrare krymper Malmös skatteunderlag. Hur påverkar det Malmö?
– Jag har inte räknat på det men om folk med högre inkomster lämnar så blir det en försämrad skattekraft för Malmös del”. 

Enkel matematik: om allt fler bidragstagare flyttar in och bidragsgivare flyttar ut blir det svårt att ge invånarna den skattefinansierade service de betalar skatt för att ha. Välfärden försvinner.

 

Malmö klarar sig enbart med hjälp av bidrag från resten av Sverige, i år beräknas Malmö  få nästan 5 miljarder kronor i bidrag!

Det mångkulturella spelet verkar generera samma vinst som ett knippe trisslotter gör: fler nitlotter, inga pengar.
Men som Trissreklamen säger: plötsligt händer det!

 

I Hallsberg hände det nyligen: det var ett mångkulturellt jippo på en skola (den sortens jippo som stavas ”upplopp”).

I sann socialistisk anda får man inte visa hur dessa mångkulturella jippon fungerar, en person som är  anställd på Arbetarnas bildningsförbund filmade det mångkulturella jippot.
Nu riskerar personen bli av med jobbet för att personen visar den berikande mångkulturella verkligheten.
ABF bildar i sanning ingen sanning.

 

I Hallonbergen togs lagen i egna händer.
Det kanske är det de rödgröna menar är berikning? Ygeman & Co. menar lanske att polis och rättssystem inte behövs i de områden som är extra mycket berikade?

 

Berikningen med den skattefinansierade invandringen finner vi i de skrupelfrias fickor, de tjänar miljoner på vår bekostnad.

Vi kan börja ana vad Vänsterpartiet ( kommunisterna i riksdagen) menar med sitt mantra ”inga vinster i välfärden”: välfärden försvinner medan våra skattepengar används för att berika några få.

Vi betalar faktiskt för att få det allt sämre. Sådan är socialismen, kamrater.

Annonser