Samhällsfrågor · Socialismen

När politiker och fack pratar i nattmössan måste Sverige vakna. 

wp-1489221266405.jpg

 

Nu har knallkorkarna inom LO kläckt en ny fantastisk idé: de skattefinansierade invandrare som utan att lyfta ett finger lever på skattebetalarna ska ut i jobb!

Undrar om det var en rosa stickad tänkarmössa i vaginaformat som fick LO att tänka till.

Enligt artikeln öppnar LO för tillfälligt lägre löner för framförallt utrikes födda utan gymnasieutbildning:

”LO lanserar ett nytt förslag, utbildningsjobb, för att hjälpa dem utan gymnasieutbildning att få jobb. Tanken är att de ska få börja jobba och vid sidan om skaffa sig rätt utbildning under tiden”.

Tänk om trafikskolor gjorde på det sättet: de börjar med att ge körkort till invandrare som inte kan språket, regler eller läsa skyltar, sedan gasar de runt i trafiken medan de vid sidan om förväntas lära sig köra bil.

Den vaginala tänkarmössan i rosa Fi-format funkar inte så bra.

LO:s ordförande Karl Petter Thorwaldsson säger:

–”Man ska komma in på arbetsplatsen, börja jobba och sedan bygga upp sitt cv”.

Så har det alltid varit, men för att få arbetsgivarna att anställa människor som inte kan eller vill arbeta vill LO att företagen ska få lägre lönekostnader.

Sanningen är att arbetsgivare inte vill betala lägre lön för inget jobb, de vill betala för att få jobbet gjort.

Sanningen är att en arbetsgivare inte vill betala lön till medarbetare som inte arbetar. En medarbetare som:

☆ inte kan språket,

☆ vägrar ta en del av sina kollegor i hand,

☆ vägrar bära den klädsel som av praktiska och hygieniska skäl ska bäras,

☆ inte vill arbeta av samhällskulturella eller andra (kravlösa bidrag kanske?) skäl

av ovan nämnda skäl inte kommer bidra, de blir en belastning för arbetsgivaren och de övriga som är anställda.

Sanningen är att de som invandrat och verkligen vill:

☆ anpassa sig till Sveriges samhällskultur,

☆ bli en bidragande del av samhället istället för en bidragstagande kostnad för samhället,

☆ arbeta och betala skatt, redan har lärt sig svenska, skaffat sig relevanta kunskaper och jobb.

Resten ska enligt Thorwaldsson få jobb genom tillfälligt lägre lön jämfört med kollektivavtal, men också lägre arbetsgivaravgifter genom statliga subventioner.

Sanningen är att statliga subventioner betyder i klartext att skattebetalarna står för notan. Igen!

LO har hittills inte gått med på löner under kollektivavtalsnivå. Sanningen är att LO inte har ett smack att göra med lönenivåerna i de organisationer som inte är anslutna till kollektivavtal.

En rapport visar att nära 60 %, drygt 140 000, av företagen i Sverige har valt att inte ha kollektivavtal, ur rapporten:

”Företag med 1-49 anställda utgör 99 procent av det totala antalet företag i Sverige, de företagen utgör en betydelsefull del av Sveriges ekonomi och framgång och måste respekteras av såväl fack, beslutsfattare och andra”.

Förmodligen kommer de företag som måste prestera, leverera och dra in sina pengar på egen hand för att kunna ha anställda och betala deras lön inte anställa invandrade med bristfälliga kunskaper.

De invandrade som måste lära sig svenska, samhällskultur och regler kommer sannolikt att anställas i  skattefinansierade kollektivsavtalsanslutna statliga och kommunala myndigheter, verk och förvaltningar.

Sveriges skattebetalare kommer i sådana fall betala skatt för att avlöna allt fler som genererar allt mindre inom den offentiga sektor skattebetalarna betalar för att få vård, utbildning och samhällsskydd från.

Sanningen är att om krav på att lära sig svenska, vår samhällskultur, oskrivna regler och skrivna lagar och arbetskrav ställdes på invandrade bidragstagare för att bidragstagare ens skulle få bidrag skulle arbetslusten sannolikt öka rejält.

LO och resten av de med sina vaginala rosa tänkarmössor tänker som vanligt bakvänt från början.

De pratar i nattmössan.

Annonser