Islam · Okategoriserade · politik · Samhällsfrågor · Socialdemokraterna · Värdegrundsdiktatur

De rödgrönas ministrar måste bli islamofober innan de blir islaministrar.

Islamofobi
 
Jonas Gardell är putt.
 
Jonas Gardell gillar inte att våra skattepengar går till en diktatorisk ideologis organisationer.
 
 
 
 
Jonas Gardell är putt för att Sveriges Förenade Muslimer, som predikar att 12-åringar som inte täcker sig med slöja hamnar i helvetet, får våra skattepengar.
 
Jonas Gardell kritiserar därmed islam.
 
När man på något sätt kritiserar den diktatoriska ideologin och förtryckande samhällskulturen islam kallas man islamofob, Jonas Gardell kommer alltså ut ur sin garderob som islamofob.
 
 
 
Jonas bror Mattias Gardell är religionshistoriker och försvarar islam.
 
Mattias är en av dem som använder ordet islamofob mot de som kritiserar islam.
 
Det blir intressanta familjemiddagar i de Gardellska köken framöver.
 
 
 
Gymnasieminister Anna Ekström ansvarar för myndigheten MUCF, hon får frågan vad hon tänker om att Sveriges Förenade Muslimer får bidrag från staten.
 
Hennes svar är:
 
–”Organisationer som inte respekterar samhällets grundläggande värderingar, så som alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen och det demokratiska styrelseskicket, ska inte finanseras med allmänna medel”.
 
Minister Ekström är alltså ansvarig för en myndighet som ger våra skattepengar till organisationer som enligt Ekström inte ska få våra skattepengar.
 
 
 
MUCF, som tidigare hette Ungdomsstyrelsen, har fått regeringens uppdrag att stödja ungdomspolitiska mål och verka för demokrati, integration och ett starkt civilsamhälle.
 
MUCF ger våra skattepengar till muslimska organisationer som inte verkar för demokrati, integration och ett starkt svenskdemokratiskt civilsamhälle.
 
 
 
Alice Bah Kuhnke slutade som MUCF:s generaldirektör efter att hastigt och lustigt blivit medlem i det av islams anhängare infiltrerade miljöpartiet.
 
Bah Kuhnke blev kultur- och demokratiminister och politiskt ansvarig för myndigheten Nationell samordnare mot våldsbejakande extremismen.
 
Enligt SÄPO är det extrema islams våld det största hotet mot vår demokrati, men myndighetschef Mona Sahlin jagade hellre äldre demonstrerande damer än det extremistiska islams våld.
 
Minister Bah Kuhnke var alltså ansvarig för en myndighet som inte gjorde det myndigheten borde gjort, men det tog inte minister Bah Kuhnke ställning mot.
 
 
 
Islams rättssystem och gudomliga lagar heter sharia.
 
☆ Enligt dem och Kairodeklarationen från 1990 står sharia över ALLA av människor instiftade lagar.
 
☆ Sharia står över FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna.
 
Alice Bah Kuhnke, Anna Ekström och den rödgröna regeringen fortsätter uppenbart att stödja organisationer som arbetar mot lika mänskliga rättigheter.
 
 
 
Det är dags för svenska politiker att göra en Gardell och komma ut ur garderoben. De behöver bli islamofober.

 

 
Annonser