politik · Samhällsfrågor

Mångkulturen i enfaldens Twilight zone segregerar.

Sverige är verklighetens “Twilight zone”.
På svenska mediaredaktioner, på svenska myndighetskontor och i de politiska partiernas kanslier lever makten i en drömvärld medan folket lever i verkligheten. Inte förrän den dag verkligheten flyttar in på stollarnas kontor kommer stollarna se den. 
En del av stollarna ser inte ens verkligheten då, de är uppenbart synsvaga, lomhörda och/eller trögtänkta.

Exemplen blir allt fler på hur verkligheten är:
 ★ Grupp- eller överfallsvåldäkter har ökat i takt med den skattebekostade invandringen, kvinnor är inte längre trygga i Sverige.
 ★ Skottlossningar, bil- eller skolbränder och misshandel har ökat i takt med den skattebekostade invandringen från MENA.
 ★ Kunskapsnivån och tryggheten i Sverige har minskat.
★ Polisen och  försvaret får relativt sett allt mindre pengar.
★ Migrationsverket, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen får allt mer pengar. 
★ Fattigpensionärerna blir allt fler.
★ Hitkommande ensamma “barn” har fått pensionspengar (efterlevandeskydd). Nu vill en del av de ”barnen” ta ht sina fruar och barn. 
Socialdemokraterna gjorde ritningen,  alliansregeringen lade grunden och började bygga och de rödgröna fortsatte bygga och cementera apartheid och segregation. De har verkligen ställt grupper mot grupper.

De som fattar beslut (politiker), genomför dem (myndighetschefer) och rapporterar om effekterna av dem (media) verkar inte vilja begripa vad som sker i vårt land trots att det som sker sker allt oftare. 
I ett normalt fungerande samhälle hade fömodligen en diagnos ställts på dem, alternativt hade de fått en påse godis och en skrubb att sitta för att inte ställa till med oreda i verkligheten. 
Deras kontor i översta våningen verkar vara en Twilight zone med släckt lampa och hiss som inte går ända upp. 

Istället för att se, erkänna och åtgärda problemen pekar stollarna inom makten, media och myndigheter på: 
★ äldre kvinnor som på ett torg demonstrerat mot regeringen, 
★ unga kvinnor som vaktat på badhus för att småflickor inte ska trakasseras sexuellt,
★ män som frivilligt vistats på stan nattetid för att ge flickor och kvinnor trygghet och 
★ det enda politiska parti som inte medverkat till Sveriges förfall (SD).
Stollarna har hittat på några samlingsnamn på alla dessa människor som lever i verkligheten och som vill föra en bra politik: rasister, fascister, högerextrema och nazister.

Stollarna har några ”fina kamrater” (kulturmarxisterna inom media) som gärna skriver mischmaschtexter om vanligt folk som demonstrerar eller nattvandrar. 
De fina kamraterna tar information lite här och lite där för att sedan blanda friskt och servera något som är en liten gnutta sanning men mest en hopkokad lögn, så kallad fake news. 
Vad de har för syfte med sina hopkok kan man fundera över, men tankarna går till vissa propagandaministerium i numera avsomnade diktaturer.  

De fina kamraterna är bl.a:
★ Expo, 
★ Researchgruppen (ett kriminellt belastat gäng) och 
★ Expressen (som samarbetar med det kriminellt belastade gänget). 
En del av de fina skrivande kamraterna är kamrater med våldsbejakande vänsterextremistiska kamrater som gärna samlas i skaror för att störa och/eller misshandla de som de fina skrivande kamraterna skriver om.
De våldsbejakande vänsterextremisterna verkar vara som Hitlers SA-grupper (brunskjortorna) var under tjugo- och trettiotalet. Kommunismen och socialnationalismen (nazismem) är same shit, different names. 

Vi ser ett mönster i det som sker: alla som är för välfärd, kunskap, jämlikhet och demokrati men mot regeringen och den vansinniga invandringspolitiken kallas svepande och oftast utan grund för rasister, fascister, högerextrema och nazister. 
Det verkar vara uppenbart att historiskt okunniga personer rabblar mantran som de fina skrivande människorna lärt dem, ur artikeln:
“En kvinna med ursprung från Iran hävdade att det kändes som på 1930-talet. När Avpixlat frågade den unga tjejen vad hon visste om 30-talet, hävdade hon att hon visste mer om det än många andra eftersom hon var från Iran och hennes kunskapsbank var Expo, Henrik Arnstad och kvällstidningarna. “Vita män på stan är inte okej, det är aldrig okej med vita män på stan“, slog hon fast”. 

I vårt Sverige är det inte ”okej med vita män på stan” (rasismen) och den antifeministiska könssegregationen växer, flickor får inte sitta bland pojkar på skolbuss.
Det kanske är det som är mångkultur i Twilight zone?

Annonser

2 thoughts on “Mångkulturen i enfaldens Twilight zone segregerar.

Kommentarer inaktiverade.