Islam

Kommer islam bli samma sorts våldsamma gissel som nazismen var? 

Så har det då inträffat, det många av oss sagt skulle komma ske: våldsbejakande extremismen har genom terrordåd skördat civila människoliv i Sverige. 
Igår fick terrordådet Sverige på knä ett kort ögonblick. 
Det är vår nya vardag som presenterade sig.

Enligt SÄPO är det islam som är det stora hotet mot vår demokratiska samhällsordning, från Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremismens hemsida: 
”Enligt Säkerhetspolisens årsrapport från 2014 utgör dock den våldsbejakande islamismen i dagsläget det största hotet mot svensk säkerhet”.
Islamismen är islam ”by the book”. The book är koranen. Koranen sägs innehålla Allahs ord. Allah är islams gud. Allahu akbar (Allah är större). Case closed. 

Bilar blir mordvapen i islams händer:
☆ I Nice mördade Mohamed Lahouaiej Bouhlel

 84 människor som i somras flanerade längs en strandpromenad.
☆ I Berlin mördade Anis Amri 12 människor som gick bland marknadsstånden på en julmarknad. 
☆ Igår mördades 4 människor (sannolikt av islams anhängare) som gick på Stockholms största gågata. 
Vid varje dåd talas det om ”ensamvargar”. Det kan bli många ensamvargar, i Sverige stöttar 10 % av skolungdomarna islams våld enligt en undersökning.

Islam är inte enbart en religion, det är en:
☆  ideologi (idéerna om hur ett samhälle ska organiseras och styras), 
☆ samhällskultur (resultatet av ideologin) och 
☆ rättssystem/lagar (sharia). 
Ordet islam betyder ”underkastelse”, vilket innebär total underkastelse, ordet muslim betyder ”den som underkastar sig”. 
Islams ledare och anhängare har under sina 1400 år använt lögner, propaganda, hot och våld för att alla ska underkasta sig islam. 

Inom islam ska kvinnan underkasta sig mannen, hon anses vara mindre värd än en man. Det anses även att en kvinna är svag och oförståndig och måste ledas av en muslimsk man, en muslimsk kvinna får inte gifta sig med en ickemuslim (kristen, jude, ateist m.m.)
Inom islam är det förbjudet att lämna islam, att göra det kan innebära problem (i vissa länder döden). 
Islam är tvång. 

Inom islam är ickemuslimer värda mindre än muslimer, kvinnan är mindre värd än mannen. 
I ett tv-reportage visades nyligen hur självutnämnda moralpoliser trakasserar kvinnor i Stockholmsförorter, bl.a. kan kvinnor som lever utan en man eller har på sig en kort kjol utsättas. Den politiskt korrekta Evyn Resar försökte trolla bort faktan genom en kolumn i Metro:
”Det här är inte ett förortsproblem, det är ett mansproblem. Patriarkatet skapades inte i Järva”.
Helt korrekt, det är inte ett förortsproblem, det är ett ideologiskt problem (precis som nazismen blev ett ideologiskt våldsamt problem 1939).

Efter varje terrordåd i Allahs namn kommer samma bortförklaringar: 
☆ islam är fredens religion, 
☆ det är inte det ”riktiga” islam bakom terrordåden, 
☆ det är  Saudiarabiska fundamentalister (wahhabister eller DAESH/IS/ISIS) som mördar i Allahs namn. 
Fakta är att all islam har samma gud, samma profet, samma skrifter och samma rättssystem (sharia). Det DAESH gör är vad islams självutnämde profet Muhammed gjorde.
Att veta vad islam är, är kanske den bästa livförsäkring som finns

Islam är inte ett problem begränsat till Mellanöstern, Husby, Rosengård i Malmö eller Bergsjön i Göteborg, igår presenterade sig sannolikt problemet på Drottninggatan i Stockholm. 
Det patriarkat som förmodligen ligger bakom morden i Stockholm igår skapades inte i Järva, det skapades av islams självutnämnde profet Muhammed  i Mellanöstern för 1400 år sedan. 

Islam är ”by the book”. 
☆ The book är koranen och haditherna. 
☆ Koranen sägs innehålla Allahs ord. Allah är islams gud. Allahu akbar (Allah är större). Lyd Allah.
☆ Haditherna innehåller islams profet Muhammeds ord och gärningar. 
☆ Muhammed lät mörda mängder med människor för att andra skulle underkasta sig islam (terror).
☆ Muhammed anses vara den perfekta människan, vars exempel muslimska män ska följa. 

Då Muhammeds exempel följs för att vi ska underkasta oss islam, dör människor på en strandpromenad i Nice, en julmarknad i Berlin och (kanske) på en gågata i Stockholm. 
Case closed. 

Annonser