Islam · Värdegrundsdiktatur

Är Sveriges framtid att gå tillbaka i tiden?

En gång i tiden tilläts en liten man med lustig mustasch ta  plats i rampljuset, den lille mannen viftade med armarna och skrek tills folket i landet blev stolliga.
Resultat: ett världskrig med omkring 60 miljoner döda.
Inget land styrt av stollar är ett bra land för ickestollar.

Ett land styrt av stollar är en fara för andra länders folk.

Den stollige mannen med lustig mustasch kanske trodde han var en gud, en annan stollig man som gjorde folket stolliga sade sig vara vägledd av en gud.
Det gemensamma för de stolliga männen är att de är döda och att de hatade (och lät massmörda) judar.
Skillnaden är att den ena mannens idéer är avskydda, den andras idéer följs än i dag av hundratals miljoner människor.

Vad får människor att anamma stollarnas idéer och bli förtryckare, misshandlare och till och med mördare? 
Det har gjorts experiment som visar hur masspsykosen kan missleda hyggligt folk att bli stollar, för tre år sedan skrev jag om det.
Hur långt har den processen kommit i Sverige?

 

Den ene mannens idéer innefattar så fiffiga saker som:
☆ hur man ska torka sig i baken.
☆ ärbara kvinnor ska bära slöja.
☆ kvinnor utan slöja är tillgängliga för sexuella aktiviteter.
I takt med en av de samhällsidéernas tillväxt i vårt land ökar våld, oro och rädsla. Nära var fjärde kvinna vågar inte längre vistas utomhus kvällstid!

 

Nu breder ett motstånd mot den samhällsordning som vill beslöja kvinnor ut sig i Europa, ett resultat är att arbetsgivare har rätt att begära slöjfritt på sin arbetsplats. SAS gjorde det, med resultat att Gina Dirawi angriper SAS, hon skrev:
”Dom till och med ber henne att ta av den för att ge henne jobbet. Herregud SAS, kom och möt resten av oss i framtiden”.

Om framtiden innebär en samhällsordning vars grundare hatade judar och där kvinnor måste bära slöja för att vara säkra, vill sannolikt folket inte ha den framtiden.

 

Gina Dirawi har några gånger uppärksammats för sina antisemitiska åsikter.
Mannen med den lustiga mustaschen hade liknande åsikter.
Frågan är vilken framtid Dirawi vill tillbaka till, 40-talets Tyskland eller 600-talets Medina.

Om stollarna blir för många kan de kväva de kloka under sin tyngd. 
Ska vi kvävas under slöjor och judehat i Sverige?