Centerpartiet · Islam · Samhällsfrågor

Centerpartiet offrar flickor för rösternas skull.


Sommaren har kommit till Sverige, liksom nya synsätt på flickebarns liv och värde. 
Snart slutar skolterminen, kanske med avslutning i kyrkan där det sjungs att den ljuva sommaren nalkas med lust och fägring stor.
Många småflickor (vars fägring skapar lust hos en utomlands boende man) har inte alls lust med den sorts ”sommarlov” som väntar dem. 

De flickor som under Allahs lagar vallas  riskerar att till bröllopskalas kallas. 
Det är småflickorna som reser till sitt eget ofrivilliga bröllop.
Centerpartiet har signalerat att de accepterar mång- och barngifte. Centerpartiet sviker flickorna.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor, MUCF, skriver på sin hemsida att omkring 70. 000 ungdomar riskerar att bli bortgifta mot sin vilja! 

Det är främst tjejer som oroar sig över att inte själva kunna välja partner, från hemsidan:
”I socialt utsatta områden som Hjällbo, Araby, Rosengård och Husby upplever 27 procent av 16–25-åringarna att föräldrarna, religionen eller kulturen begränsar deras val, mot 5 procent i hela riket”. 
Vi kan läsa mellan raderna: det handlar om den samhällskultur som vuxit fram ur ideologin islam. Det handlar om äktenskap under tvång. Alternativet kan vara döden.

Tusentals barn lever alltså i skräck för att tvångsgiftas med en person de vare sig känner eller har känslor för. 
En del av dem tas till ett annat land, deras ”hemland”, för att giftas bort med en utvald.
Väl där är det svårt att säga nej, att inte acceptera släktens order är lika med döden i en del länder. Det kan det vara i Sverige med. 

Jag har träffat en av dessa tvångsgifta, ur texten:
”Det var bara det att A’isha inte var invigd i planerna, för henne presenterades resan till familjens hemland som en semesterresa under sommarlovet. Under flygresan fick hon reda på vad som förväntades av henne: hon skulle träffa ett antal män som valts ut av familjen, en av männen skulle hon välja till sin make”.
Hon valde sin make, att inte acceptera släktens order kunde varit lika med döden

Föreningen GAPF arbetar mot det skamliga samhällskulturella våld som kallas hedersvåld. I vår värld är det inget hedervärt att mörda en dotter, i en annan samhällskultur är det det. 
November 2001 stod Fadime Sahindal i riksdagen och bad om hjälp
Riksdagens ledamöter applåderade artigt. Applåderade artigt. Applåderade artigt.

Fadime mördades kallblodigt av sin far januari 2002, ur texten:
”Fadime mördades för att hon var kär i fel kille.

Hennes minne hedrades med tre dagar mot hedersvåld”.
★ November 2001 bad hon om hjälp i riksdagen, riksdagens dåvarande ledamöter applåderade artigt. 
★ 2002 ”hedersmördades” Fadime. 
★ Fadimes minne hedrades tre dagar, men riksdagen som applåderade artigt har kortare minne än så. 
Riksdagens sjuklöverledamöter jagar väljare, och en död flicka är inte en röst. 

Centerpartiet har signalerat att månggifte och barnäktenskap är accepterat. 
Frågan är hur många mördade flickor de i tysthet accepterar för att vinna den parallella samhällskulturens röster.