Media · Miljöpartiet · Socialdemokraterna · Vänsterpartiet

När hjärndöd kaka söker en dito maka blir det bara en smet. 

Journalistföraktet ökar i samhället.
Kanske det beror på att mediastollarna har en del problem som gör att det de gör blir fel.
Ett problem är enligt en studie låg hjärnfunktion.

I en studie som genomförts av forskare vid MIT kom det fram att journalister har en viss oförmåga att:
☆ hantera känslor,
☆ byta mellan arbetsuppgifter,
☆ lösa komplexa problem och
☆ agera opartiskt.
Förklaringen till det låga resultatet är enligt studien sannolikt den höga alkohol- och kaffekonsumtionen.
Man SKULLE kunna sammanfatta det med: journalister är alkoholiserade flummare som slår folk på käften om folk inte tycker som journalisterna vill.

Aftonbladets Anders Lindberg och statsminister Stefan Löfven visar samma sorts arrogans och narcissismen: jag är bäst, jag har rätt, du är dum.
Därmed inte sagt att de slår folk på käften. De pratar skit om andra istället.
Svensk mediakår och de rödgröna är lika varandra.

Kaka söker maka, svensk mediakår sympatiserar med den rödgröna politiska röran.
Professorn i journalistik, Kent Asp, undersökte vilket parti journalister tycker bäst om, det av islam infiltrerade Miljöpartiet har ett stöd på 42 % bland alla journalister i Sverige. Extra stort är stödet inom SVT och Sveriges radio!
Inom public service-sfären sympatiserar över 80 procent av journalisterna med de rödgröna partierna!
Ett problem hos journalister är enligt en studie låg hjärnfunktion. Case closed.

När en blind leder en blind blir resultatet sällan bra, då människor med hjärnsläpp pratar med varandra är resultatet ofta lika illa. 
När mediakåren ska prata med politikerkåren gnisslar det rejält ibland, som då Aftonbladets reporter John Granlund via SMS bad Miljöpartiets Anna Kelemen att ringa.
Keleman skickade ett SMS tillbaka: ”Är du dum i huvudet?”.
Det är inte bara journalister som har låg hjärnfunktion. Kaka söker maka. 

Annonser