Islam · Ramadan

Islams ramadan kan vara barnmisshandel enligt svensk lag. 

Nu är det som på vilken grekisk eller bulgarisk partyort som helst i vårt sommarfagra Sverige: det feeeestas på nätterna.
Det är bara det att efter festen ska det sovas OCH jobbas eller knatas till skolan. Utan frukost!

Under ramadan (som började i fredags kväll och pågår till 24 juni) får muslimer inte dricka något (inte heller vatten) från ungefär klockan 3 på morgonen till 22 på kvällen. De får inte äta heller för den delen.
Det blir knepigt för de muslimska eleverna som snart tar gymnasieexamen att klara de sista viktiga proven och sedan parta loss med klasskompisarna.
Hur barnen mår utan att dricka i sommarvärmen kan vi bara gissa.

Under ramadan festas det under nätterna, hur jobb och skola ska skötas under dagtid verkar ingen ha funderat på. Ur texten:

”Under Ramadan är alla dagliga vanor förskjutna. Muslimerna börjar sina arbeten senare än vanligt, som regel först vid 10-tiden, sedan försöker man att inte arbeta så hårt. Men när solnedgången kommer går muslimerna till ett väl dukat bord med mat”.

Hur de mår efter ett antal dagars sömn- och vätskebrist  i sommarvärmen kan vi bara gissa.

 

På nätterna får man äta hur mycket som helst med följande sömnsvårigheter, ur artikeln:

– ”I en del länder utfärdar hälsodepartementen en varning om att äta försiktigt under ramadan. Många stoppar nämligen i sig alldeles för mycket mat på natten – och på tok för mycket sötsaker”.
De som påstår att ramadan är fasta och nyttigt är antingen okunniga eller lögnare.

 

Att det festas rejält under nätterna vittnar svensk handel om,  ur artikeln:
”Trycket är stort på varor som fetaost, inläggningar, alkoholfri öl och sötsaker. Omsättningen under ramadan ökar helt klart. I genomsnitt ökar matkostnaderna med 1 700 kronor per person. Enligt Svensk Handel uppgår den totala konsumtionen under ramadan till 1,3–1,6 miljarder kronor”.
–”Visst, det äts inte när solen är uppe, men på kvällarna är det stora kalas. Man bjuder släktingar och vänner”.
Gissa om skolbarnen är med?

 

Förra året ställde jag frågan om det är bra att underkasta sig ramadans kosthållningsregler, en kunnig person svarade:
”Att äta nattetid är en dålig idé, kroppen ska vila och inte ägna sig åt att förbränna mat. förbränna mat gör kroppen dagtid. Att inte dricka vatten under dagen, och speciellt när det är så här varmt, då utsätter man sig själv (uttorkning) och andra för stor fara”.

Det gäller vuxna. Hur illa drabbas barnen?

 

I Ronneby försökte rektorsgruppen sätta ner foten, de beslöt att de av skolornas elever som underkastar sig ramadan skickas hem och anmäls för skolk. Orsaken är att eleverna inte klarar skolgången p.g.a. ramadans regler.
Dessvärre tvingas rektorerna ändra sig, istället kommer de elever som ”blir sjuka” under ramadan få gå hem och deras vårdnadshavare kontaktas.
Skolans personal borde istället kontakta de sociala myndigheterna. Det gör man om man misstänker att barn far illa i hemmet.

Under förra årets ramadan lade en ung muslimsk kvinna ut ett fotografi på Facebook, det var en bild på hennes omkring nio år gamla lillasyster. 
Texten till bilden löd ungefär: ”min lillasyster klarar av att fasta, vi är så stolta över henne”.
Många delade och kommenterade det offentliga inlägget. Då tog det hus i helvete.

Den unga kvinnan och hennes vänner krävde (ibland hotfullt) att bilden skulle tas bort, som skäl angavs att de sociala myndigheterna kunde ta flickan från familjen om de såg vad som pågick! 
Ingen av dem ifrågasatte att en liten flicka varken åt eller drack förutom under sen kväll och natt!
De borde skrikit ”barnmisshandel” istället för att försvara handlingen.

Hur många pojkar och flickor som ”frivilligt” utsätter sig för den formen av barnmisshandel vet ingen. Hur många flickor som i Allahs namn lider och dör vet ingen. 
I Manchester dog nyligen en åttaårig flicka av islams bomb, på Drottninggtatan i Stockholm kördes en 11-årig flicka ihjäl i april.
Hur många fler måste lida och dö innan vi börjar motarbeta de destruktiva delarna av islam?

Bilden på den omkring nioåriga flickan som av sin storasyster lades ut i världens kanske största offentliga forum pixlades av mig, men det var inte gott nog för ramadanisterna, de var rasande över att verkligheten visades. 
Därför gjordes en fantombild av min Ingela. På den bilden är flickan glad, obeslöjad och fri.
Låt oss arbeta för alla flickors (och pojkars) möjlighet att välja bort ramadan (18-årsgränsen gäller även här).

Barnkonventionens artikel 19 säger att barn ska skyddas mot ”alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling”.
I Sverige tvingades rektorsgruppen i Ronneby blunda för det.
Faktum är att skolornas personal bryter mot svensk lag om de INTE anmäler den sorts missförhållanden som ramadan kan medföra för barn!

Till alla, men främst skolpersonal och vårdanställda, riktar jag uppmaningen: anmäl missförhållanden till kommunens socialkontor. 
Barnen är viktigare än Allah.