Samhällsfrågor

Rädda barn räddas inte av Rädda barnen.


Förr skrämde man barnen med sotaren, ”om du inte äter upp maten kommer sotaren och tar dig”.
Numera kan man skrämma barnen med Rädda Barnens generalsekreterare Elisabet Dahlin, ”gör du inte läxorna kommer Dahlins räddade barn och tar dig”. 
Rädda barnen verkar vara något barn i Sverige borde vara rädda för. 

Det har visat sig att mängder av de så kallat ensamkommande flyktingbarnen inte är barn, de är unga män.  Ändå påstod Elisabeth Dahlin i TV att, ur artikeln
”Det är ”en vandringssägen” att det skulle finnas vuxna inom gruppen ensamkommande flyktingbarn”.
Det har visat sig att den sägen som vandrat hit är i majoritet unga män.

Enligt artikeln är 75 procent av de ”ensamkommande barnen” vuxna! Ur artikeln:
”Resultatet av Rättsmedicinalverkets ålderstester hittills är att tre av fyra är 18 år eller äldre”.
Dessa unga män från en samhällskultur där vissa flickor är lovligt byte har placerats bredvid småflickor i våra skolor

En ogynsam effekt av politikers beslut och så kallade bartikhäxors försvar av de stolliga besluten, är att småflickor trakasserats sexuellt i badhus och har våldtagits.
Barnen som inte är barn är enligt stollarna ändå barn.

Om inte Rädda barnen räddar flickebarnen kommer vi förmodligen få allt fler rädda flickebarn i vårt land.