Islam · Samhällsfrågor · Värdegrundsdiktatur

De fattiga och de rika. 

Stadsmissionen vägrar ta emot en större donation från Sveriges största (enligt Sentios nya mätning 25,0%) riksdagsparti: Sverigedemokraterna. 
Stadsmissionens MYCKET högavlönade direktor gömde sig som brukligt i dylika situationer bakom flosklerna  ”värdegrund” och ”människosyn”.
Varken hon eller Stadsmissionens pressekreterare Maria von Sydow kan förklara vad de menar.

Resultatet av direktorns brutala beslut blev en debattstorm på Stadsmissionens Facebooksida.

 

Jag är en av alla som lade in fakta där, bland annat ifrågasatte jag att de tog emot en donation från den muslimska friskolan Al- Azhar.
Al-Azhar-skolan könsegrerar pojkar och flickor. Det är alltså den värdegrunden och människosynen Stadsmissionen delar.

Jag fick ett artigt svar från Stadsmissionen med innebörden: ”det hade inte stått i tidningarna då vi tog mot deras pengar”.
De tar kanske mot pengar från bankrånare med, bara rånet inte hunnit nämnas i media? ”Innan media hinner skriva om det är pengarna våra”?
Kanske en intressant metod för Stadsmissionen att skaffa snabba cash till direktorns lön: ”Hit and run, the direktor think money is fun”.

Några på Stadsmissionen borde vara så pass läskunniga och normalbegåvade att de kunnat ta reda på mer om den donator som faktiskt blev deras vänföretag 2016!
Al-Azhar-skolan och stiftelsen har nämligen varit i blåsväder tidigare!
De är kriminella. Det är alltså den värdegrunden Stadsmissionen delar

Förutom könssegregering på skolbussar och under lektionstid har den muslimska friskolekoncernen Al-Azhar:
☆ miljonskulder till staten (det är vi, folket, som är staten),
☆ missköter redovisningar och (Skatteverket har dömt ut straffavgift för försenad inkomstdeklaration) och
☆ betalar ut otillåtna lån. Stiftelsen och flera dotterbolag har lånat ut miljonbelopp till ett företag som drivs av en av skolans grundare, vilket strider mot aktiebolagslagen.
Det är alltså den värdegrunden Stadsmissionen accepterar och delar.

Efter en polisutredning om ekonomiska brott hölls en rättegång vid Solna tingsrätt, Al-Azharstiftelsen har brutit mot svensk lag.
Att könssegregera elever strider mot skollagen. Al-Azharstiftelsen och skolan verkar bryta mot en del svenska lagar.
Det är alltså den värdegrunden och människosynen Stadsmissionen delar.

Stadsmissionen har missat helt vilken värdegrund Al-Azharskolan vilar på, den värdegrund som innebär att:
☆ yazidiska småflickor våldtas om och om igen tills de mördas av Islamiska statens män,
☆ homosexuella kastas från hustak eller hängs och
☆ kvinnor enligt lag är tvungna att täcka håret (i Iran).
Den värdegrunden och människosynen är 1400 år gammal, men den har Stadsmissionen missat!?

Ett resultat av den värdegrund och människosyn som Stadsmissionen uppenbarligen delar, är att Sweden Rock Festival bevakas av tungt beväpnad polis
Den tunga bevakningen är en konsekvens av den senaste tidens terrorattacker runtom i Europa.
De terroristattackerna har samma värdegrund som Stadsmissionens vänföretag har.

Kan det vara så enkelt att Stadsmissionens lycka och höga egna löner är avhängigt av att allt fler i Sverige får det allt sämre?
Stadsmissiones enda existensberättigande är ju misär, utan misär inga donationer. Ju mer misär och fattigdom, desto mer donationer och desto högre egna löner.
Eftersom SD:s politik syftar till att vi i Sverige ska få det som det var för bara 25 år sedan (välfärd, pension och trygghet), motarbetar Stadsmissionen SD.

När Stadsmissionen ville göra en politisk poäng genom att vägra ta emot pengarna från SD, avslöjades Stadsmissionens värdegrund och människosyn. Det medför sannolikt att folket i Sverige kommer ge mindre till Stadsmissionen.
När enbart vänstern, miljöpartiet och Fi är kvar som  donatorer till Stadsmissionen, blir det knapert för de fattiga pensionärerna.

Annonser