Islam · Samhällsfrågor · Värdegrundsdiktatur

Inte ens islams anhängare verkar veta vad islam är. 


I Tyskland finns det omkring 2800 moskéer.
För två veckor sedan öppnades ytterligare en. Nu har, enligt artikeln, en flod av hatbrev, mordhot och påtryckningar sköljt över grundarna av den moskén.
Är det nu demokratiminister Alice Bah Kuhnke ska stå på torg och lova att tyskarna ska få lära sig vad islam är? 

Då en moské i Eskilstuna sattes i brand av en fritös gick dårgänget (vänster och PK) igång som en babianflock med rövklåda
☆ Alice Bah Kuhnke sade att vi skulle få lära oss vad islam är (av det blev det inget),
☆ Stefan Löfven m.fl. hojtade om religionsfrihet och förfärlighet,
☆ det kärleksbombades med hjärtan av hjärtans lust och 
☆ en gapande ”poet” skaldade om att han Sverigedemokrater utsket.
Då det uppdagades att moskén nästan självantänt blev det märkligt nog knäpptyst i dårgänget. 

Lika tyst blir det sannolikt då de får höra talas om att de tyska moskégrundarna sköljs över med hot och hat från muslimska organisationer.
I en egyptisk fatwa beskrivs moskén som ”oislamsk”.
Det är i Kairo, Egypten, som Kairodeklarationen skrevs under av samtliga islamiska staters andliga ledare. 
 
Kairodeklarationen säger att islams lag sharia ska råda. Den tyska moskén verkar hellre följa FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, ur artikeln: 
”Den nya moskén står öppen för kvinnor utan huvudduk, för personer i samkönade relationer och för muslimer från alla riktningar, oavsett om de är shia, sunni, alawiter eller sufier”.
Fredens fredliga sida där ingen behöver lida.

Vice borgmästare Franziska Giffey jublade: 
– ”Äntligen ett försök att förena islam med värderingar som frihet och jämställdhet”.
Men i slutet av förra veckan deltog inte fler än åtta personer i fredagsbönen, många avstod på grund av rädsla.
Fredens religion skrämmer bort de fredliga. 

Det verkar som att islams anhängare själva inte vet vad som är islam då det är islam, men i vanlig ordning handlar det väl inte om islam då det handlar om islam. 
Vilket islam det än är. 

Annonser