Okategoriserade

Benägenheten att se verkligheten är verkligen obenägen. 


Anmälningsbenägenheten ökar som aldrig förr.
Dessvärre ökar inte det svenska rättssystemets benägenhet att skydda dom det ska skydda. 
Det svenska rättssystemet borde anmälas för vanvård. Eller vanvett.  

Ett exempel på hur det svenska rättsväsendet ovettigt inte tar anmälningar på allvar är den mördade Elham Fattal. 
Hon var enligt islams regler gift med Mohamad Hamdawikarmotli, men ville efter upprepad misshandel skiljas. Hon ströps med en elsladd medan sonen hörde hennes dödskamp
I en del samhällskulturer verkar önskan om frihet vara livsfarlig för kvinnan. 

En annan kvinna, vars frihetslängtan blev hennes död,  kom till Sverige i november 2015. Hon kom till friheten med sin 27-årige make Reza Mohammadi, som sedan skar halsen av henne
Enligt mördaren ville kvinnan konvertera och det förbjöd han. Vittnen har berättat att kvinnan ville skilja sig, och att maken därför hotade att döda henne.
I den ”humanitära stormakten” står makten mindre på kvinnans sida och mer på ”mångkulturens” sida 

Ytterligare exempel är kvinnan som kom till Sverige för några år sedan och skaffade sig både arbete och bostad. Hon kunde ta hit sina barn, dessvärre kom även den 43-årige maken Habtom Tesfamichael Gebreyesus till Sverige.

 

Han tackade genom att misshandla sina barn och hugga ihjäl hustrun med kniv
I förhör sade han att hon inte ville vara tillräckligt intim med honom.

Nyligen mördades ytterligare en kvinna av sin man, en våldsam man som utvisats åtta gånger. Han vistades illegalt i Sverige.
Det var samma sak med knivmördaren på IKEA, han har permanent uppehållstillstånd i Italien och borde inte varit i Sverige som asylsökande. 
Hur många fler mord har Migrationsverket, politiker och det svenska rättsväsendet på sitt rymliga samvete? 

I takt med den ökade skattefinansierade invandringen  (illegal i en del fall) från patriarkala samhällskulturer, verkar anmälningsbenägenheten öka
Obenägenheten att se sambandet ser ut att vara ett vänsterliberalt fenomen. Man kan vara benägen att kalla det som sker i vårt alltmer våldsamma land för en förlägen benägenhet.

Annonser