Socialdemokraterna · Socialismen · Värdegrundsdiktatur

Socialismens matematik går inte ihop. 


Sedan år 2000 har nära 25 % av åldringsvårdens boendeplatser tagits bort. 
En halv miljon svenskar är över 80 år gamla, allt färre av dem får boendeplats på åldringsboenden.
Är lösningen rödgröna tält i stadsparkerna? 

De som ska försörja de gamla har blivit allt färre, ur artikeln:
”År 1970 gick det 25 yrkesverksamma på en 80-åring. I dag är det nere på 12 som ska stå för vården och omsorgen om en gammal medmänniska”.
Det är något konstigt med matematiken. 

Den mycket kostsamma skattefinansierade invandringen (det kallas flyktingpolitik) motiveras med att utan invandring stannar Sverige. 
Med facit i hand ser det ut som att ju fler som kommer hit och lever på våra skattepengar, desto mindre får skattebetalarna för sina pengar. Sverige stannar. 
Det är något konstigt med matematiken. 

Mer ur artikeln:
”Riksrevisionen har varnat för stora framtida försämringar och allvarliga problem med den svenska välfärden om kommunerna inte får mer pengar. Samtidigt har Sveriges kommuner och landsting, SKL, flaggat för att det kommer att behövas ytterligare 40 miljarder kronor för att bygga allt ifrån nya skolor till äldreboenden och sjukhus”.
Vår kostnad för Migrationsverkets verksamhet 2017 är 32,5 miljarder.

Enligt Aftonbladets ledarskribent Daniel Swedin är lösningen ännu fler skattehöjningar. 
Sanningen är att vi behöver utgiftsminskningar. 
Ju fler som kommer hit och lever på våra skattepengar, desto mindre får skattebetalarna för sina pengar. 

Ju fler som ska dela på kakan, desto mindre blir det till var och en.
Det är enkel matematik.

Annonser