Centerpartiet · Miljöpartiet · Moderaterna · politik · Samhällsfrågor · Socialdemokraterna

Måste vi slopa alla bidrag för ”nyanlända” för att till svensk ordning återvända? 


År 2017 är sannolikt sanningarnas år. 
En av sanningarna är att nästan inga skattefinansierade invandrare från MENA (de kallas för nyanlända) sitter i skolbänken efter två år i Sverige.
Man kan undra varför. Inte kan det väl ha att göra med svenska skattefinansierade bidrag? Blink, blink….

Siffror från Arbetsförmedlingen visar att bara mellan tre och fyra procent av de ”nyanlända” (med kort utbildning) går på vuxenutbildning efter två år med uppehållstillstånd i Sverige. 
Det gör att deras chanser att få ett jobb minskar rejält, säger Annie Rubensson, integrations- och etableringschef på Arbetsförmedlingen.
No shit, Sherlock!?

Frågan är vilka jobb de ska ta om de utbildar sig, ska de jobba som tolkar för varandra? 
För ”nyanlända” verkar inte kunna lära sig svenska språket heller, alla informationsskyltar som på andra språk än svenska informerar på vårdcentraler och vid sopstationer vittnar om det. 
Om det införs krav på att kunna förstå och tala svenska för att kunna jobba och försörja sig och sin familj i Sverige, kommer mängder med lågutbildade skattefinansierade ”nyanlända” behöva bidrag för att klara sig. 
Vilket de redan har.

Den dagen plattskallefolket (röda socialister, gröna partister och vissa blå stockholms-smartister) begriper att indragna bidrag ökar studie- och arbetsviljan med omkring 100 %, kommer vi se en annan sanning: antalet ”nyanlända” kommer lära sig svenska och köa för att skaffa sig ett riktigt jobb. 
Ekvationen verkar vara: 
☆ 0 % i bidrag, 100 % i arbetsvilja. 
☆ 100 % i bidrag, 0 % i arbetsvilja. 

Effekten kommer bli en dramatisk minskning av ”flyktingar” (de som kallas nyanlända) från EU-länder.
Formeln är lika enkel i det fallet:
☆ 100 % i bidrag, mängder med ”nyanlända”.
☆ 0 % i bidrag, inga ”nyanlända”. 
Frågan vi närmar oss är en enda: ska vi slopa alla bidrag för ”nyanlända”?

Sanningen är att det logiska svaret funnits länge
Sanningen är att svaret blir alltmer uppenbart i takt med välfärdens gradvisa förfall.
Sanningen nyanländer i takt med allt fler ”nyanlända”.

Annonser