Miljöpartiet · politik · Samhällsfrågor · Socialdemokraterna

Svensk ryggrad saknas i den rödgröna salladen.


Under den årliga jättekonferensen Folk och Försvar 2017 pekade regeringen ut terrorism, våldsbejakande extremism och organiserad brottslighet som hot mot rikets säkerhet
Regeringen medverkar till att ta in terrorism, våldsbejakande extremism och organiserad brottslighet till Sverige.
Hur tänkte Löfven och pellejönsregeringen där?

Regeringen pekade ut cyberhotet från Ryssland som allvarligt.
Regeringen skakades nyligen av jätteskandalen Transportgate, ett cyberhot skapat av alliansregeringen och godkänt av Löfvens regering. 
Hur tänkte Löfven och pellejönsregeringen där?

I spåren av Folk och försvarkonferensen spekulerades i vad regeringen ska göra för att förhindra Ryssland att manipulera valet 2018. 
Under senaste kyrkovalet arbetade socialdemokraternas politiker för att manipulera valet.
Hotet mot svensk demokrati ser ut att finnas i Sverige. 

Samtidigt som Löfven pekade ut hoten mot Sverige, sade han att försvaret ska förstärkas och anpassas efter dagens förhållanden.
Försvaret saknar miljarder enligt riksrevisionen.
Hur tänkte Löfven och pellejönsregeringen där?

Det största hotet mot rikets säkerhet verkar enligt Löfven och regeringen vara Löfven och regeringen samt socialdemokraternas valfuskare. 

Annonser