Islam · politik · Samhällsfrågor · Socialdemokraterna · Vänsterpartiet · Värdegrundsdiktatur

Terroristregim ger svensk försvarsminister medalj!


Sveriges vapenvägrande försvarsminister, Peter Hultqvist, fick nyligen medalj av terrorister. 
Palestinas president Mahmoud Abbas var på besök i Sverige och gav Hultkvist ”Order of Merit”.
Konstigt, Hultqvist har väl inga meriter?

Hultkvist ”prisades för sina exceptionella insatser och hängivenhet för den palestinska saken”, ur artikeln:
– ”Hedrande. Jag har varit engagerad i Mellanösternfrågan ända sedan SSU-tiden”.
Det är ingen merit att vara engagerad i en terroriserande ideologis terrorister.

Hultkvist var drivande i bildandet av den Svensk-Palestinska föreningen och var ordförande  ända till han blev försvarsminister. Kommunisternas Torbjörn Björklund (V) är vice ordförande i Palestinska vänföreningen.
Föreningen har drivit frågan om Palestina och erkännandet av staten Palestina, Hultkvist och kommunisterna har lyckats bra: sedan 2009 har socialdemokraterna ett kongressbeslut på detta!
Socialdemokraterna och vänstern stöttar alltså islams terrorismen.

Hultqvist tycker att Israel har visat dålig vilja att försöka nå fred. 
No shit Sherlock?!
Den dagen islams terroriserande anhängare slutar angripa Israel, kommer Israel sluta försvara sig mot attackerna. 

Enligt uppgift ger Palestina bidrag till fängslade terrorister, ur artikeln:
”Anslagen motsvarar halva det internationella biståndet till självstyret. I USA väntar ett lagförslag om nedskärningar i biståndet till det palestinska självstyret på att tas upp i kongressen”.

USA kanske minskar biståndet till terroristerna. Sverige ökar biståndet till dem. 
I Sverige får den försvarslösa försvarsministern medalj av terroristerna. 

Annonser