Islam · politik · Samhällsfrågor · Socialdemokraterna · Socialismen · Värdegrundsdiktatur

Är allas lika värde lika mycket värt i Wallströms diktaturismen?


Vår kung reste till Moskva för att fira Lisbeth Hults 70-årsdag. 
Då går Alliansföreträdare igång och kritiserar utrikesdepartementet för att de inte avrådde kungen från att åka.
Eftersom UD (med utrikesminister Wallström som chef) inte har koll på utrikes, är alliansens kritik som att slå in öppna dörrar inrikes.

Moderaternas försvarstalesman Hans Wallmark anser regeringen spelar dubbelspel, ur artikeln:
”När regeringen talar om ett försämrat säkerhetsläge finns det också all anledning att försöka leva som man lär. Man kan inte ena dagen dundra och säga att det är ett farligt läge runt Östersjön, och ha det som motivering för att försvara försvarsministern, och nästa dag att det är fullt rimligt att skicka iväg Sveriges statschef till Moskva”.
Regeringen vill kanske bli av med kungen?

Kanske utrikesminister Wallström vill skicka kungen till en diktatur?
Wallström verkar gilla vissa diktaturer, samtidigt som hon säger sig ogilla diktaturernas sätt att diktera diktaturens villkor. 

Vi som minns minns då det muslimska Arabförbundet kastade ut Wallström efter att hon kritiserat islams lag sharia
Efter att ha sagt det hon sagt sade hon sig inte ha sagt det hon sagt, hon sade sig ha sagt något annat än det hon i riksdagen sade
Wallström borde lära sig att kalla en spade för en spade.

Efter Wallströms groda skickade herr Stefan Löfven ett hemligt brev till Saudiarabiens kung. Brevet blev känt som brevet som försvann.
Brevets innehåll gjorde sitt, numera är Löfven välkommen till de diktatoriska shariastaterna, han har utan protester från UD eller alliansen kvistat iväg till diktaturen Saudiarabien. 
Saudiarabien har olja. Den dagen miljöpartiet fixat oljefri energiförsörjning behöver inte Löfven smörja Saudiarabien mer. 

Löfven har utan protester även kvistat iväg till det shiamuslimska Iran.

Anders Persson, lektor i statskunskap med inriktning på Mellanöstern vid Linnéuniversitetet säger att sharia är det mest ädla inom islam, ur artikeln:
– ”Det kan även vara för att värna om sharialagar och så vidare. Vi säger att vi tänker på mänskliga rättigheter, men de ser det som så att de strikt följer islamistisk lag. Det är det mest ädla som finns i deras värld”.
Iran följer samma lag som Saudiarabien, sharia. Det ”ädla” sharia växer i.o.m. den skattefinansierade invandringen i Sverige. 

Stefan Löfven har hunnit besöka ytterligare en diktatur, Kina. Men han vill inte kalla Kina för en diktatur, ur artikeln:
– ”Det är en enpartistat, säger han”.
En spade är en spade, även om den använts för att slå ihjäl människor. En diktatur är en diktatur. 

Wallström vill inte etikettera länder, hon ”jobbar med relationer” istället. I Wallströms värld är en spade inte en spade, Wallström kallar inte Kina eller de muslimska diktaturerna för diktatur.
Undrar om Wallström hade gjort samma uttalanden om Sovjetunionen och Hitlertyskland med.