Miljöpartiet · politik · Samhällsfrågor · Socialdemokraterna · Socialismen · Värdegrundsdiktatur

Demokratin stryps av demokratin. 


I en diktatur har makten alltid rätt hur fel den än har.  
I en diktatur är maktens verktyg hot, våld och propaganda. 
I Sverige har vi Stefan Löfven och Alice Bah Kuhnke. 

Ett av maktens problem i Sverige är att vi är läskunniga och relativt upplysta, vi hämtar in information från andra håll än de där makten har makten
Därför ser vi hur illa makten sköter sina uppdrag, och därför vill makten återta makten över vilken information vi ska få.
Makten vill göra det med tvång. 

Allt färre ser på tv och betalar tv-licens, därför vill makten tvinga oss att göra det, ur artikeln:
”Enligt flera källor kommer den kommitté som sedan slutet av 2016 utreder frågan i höst föreslå att finansieringen i framtiden ska ske via skattsedeln”. 
Vi ska tvingas betala för en politiskt korrekt propagandaapparat vars utbud allt färre vill ta del av. 
Samtidigt tvingas vi betala skatt för sådant allt färre skattebetalare får ta del av (BB, sjukvård, polisskydd m.m.) 

Allt färre läser dagstidningarna av samma orsak, de vill inte läsa det de ser är stollerier. Därför minskar tidningarnas intäkter, tidningar som knappt köps av folket kommer försvinna på sikt. 
Nu vill regeringen särbehandla tidningsmedia, de föreslår att reklamskatten för dagstidningar och tidskrifter avskaffas, ur artikeln:
– ”I de tider vi lever nu, med alla rykten på nätet och ”fake-news”, tycker vi det är otroligt viktigt med den dagspress vi har i Sverige, säger finansminister Magdalena Andersson, S, till DN”.
Nazitysklands propagandaminister Goebbels hade kanske velat adoptera Magdalena Andersson?

För att ”rätt” information ska komma ut till skolungdomar vill regeringen bryta mot grundlagen, ur artikeln:
”Regeringen går vidare med frågan om politiska partier i skolan. I ett tidigt utkast till lagförslaget föreslås en lösning där rektorer skulle få möjlighet att helt stänga ute vissa partier från klassrummen. Flera experter har i tidigare utredningar pekat på att en sådan skrivelse skulle kunna bryta mot objektivitetsprincipen i grundlagen”. 
Men gymnasie- och kunskapsminister Anna Ekström (S) vill ha lagen på plats före valet nästa år. Man kan undra varför. 

Sett ur detta perspektiv är Alice Bah Kuhnkes ord antingen ett hån mot demokratin eller en Goebbelsk omskrivning, ur artikeln: 
”Regeringens handlingsplan ska syresätta demokratin.

Det fria ordet ska leva”.
I en diktatur bestämmer makten oinskränkt vems och vilka ord som anses vara fria.

En reaktion till “Demokratin stryps av demokratin. 

Kommentarsfältet är stängt.