Miljöpartiet · politik · Samhällsfrågor · Socialdemokraterna · Socialismen · Värdegrundsdiktatur

Diktatoriska regeringar bör kanske utlokaliseras till Korpilombolo eller Nordkorea? 

Vi som minns minns då myndigheten Diskrimineringsombudsmannen (DO) skulle flyttas till det  berikade området Rinkeby. 
Personalen ville inte alls flytta till Rinkeby, de  diskriminerade Rinkeby som arbetsort men ingen anmälde DO för diskriminering.  
De hittade kanske inget rum att göra anmälan i?

Det blev ingen flytt till Rinkeby, företrädare för myndigheten sade att det skulle vara för svårt att rekrytera personal om de tvingades flytta, och att det skulle leda till stor personalomsättning. 
Konstigt, Rinkeby har ju mängder med potentiella medarbetare som säkert velat fått jobb på myndigheten och  lyfts ur ”utanförskapet”. 
Och tänk, många av dem med skattefinansierade lönebidrag! Billig arbetskraft för skattebetalarna (#PKlogik).

Och tänk så bra med personalomsättning, allt fler får ju:
☆ prova på ett (visserligen skattefinansierat) jobb,
☆ i skyddad verkstad så de inte behöver jobba på riktigt och
☆  lära sig sbenska och vår samhällskultur (visserligen inte den produktiva kulturen). 
Demokratiminister Alice Bah Kuhnke hade en annan förklaring till den uteblivna flytten, ur artikeln:
”De planerade nya lokalerna är inte tillräckligt tillgängliga för allmänheten”.
Märkligt, låg de för långt från tunnbelbana och parkeringsplats? 
Nu vill regeringen flytta hundratals jobb till landsbygden, enligt artikeln är det för att ”öka den statliga närvaron”. 
De kunde ju börja med att hålla polisens närvaro uppe. 

Regeringen kunde inte ens se till att virtuell information flyttades säkert och enligt svensk lag, men de hittade ju inget rum att tala om saken i. 

Frågan är vilka orter som har lämpliga lokaler mer tillgängliga för den stora allmänheten än Tensta/Rinkeby. 
Transportstyrelsen och regeringen kanske passar att sitta i Korpilombolo. Där finns det förmodligen bättre parkeringsmöjligheter och i varje fall rum.
Bilden är tagen ur Jeanders bildblogg. 

Annonser