Islam · politik · Samhällsfrågor · Värdegrundsdiktatur

Lika för alla, ropen skalla. 

Vi som minns minns den tid då skolelever lärde sig räkna, skriva och läsa.
Vi minns att de som studerade vidare hade det knapert under studieåren, de skulle bl.a. betala boendet.
Numera har studenter det knapert utan boende. 

I vårt land, skammens land, används våra skattemedel för att betala boende och uppehälle för lågutbildade invandrare från muslimska Mellanöstern och Afrika. De kommer sannolikt inte bidra till vår välfärd. 
Samtidigt har ekonomistudenter kastats ut på gatan för att det inte finns bostäder åt dem.
Man behöver inte vara ekonomistuderande för att räkna ut att det är en förlust för Sverige.

I år, liksom åren innan dess, saknas studentbostäder, ur artikeln:
”17 000 studentbostäder saknas: ”Stor kris, bostadsbrist i över hälften av landets högskolekommuner inför terminsstarten”.
Det är inte bara regeringsledamöterna (ynkedomen Ygeman bl.a.) som har svårt att hitta rum. 

Samtidigt som bostadsbristen bland Sveriges studerande framtidshopp består, tvingas kommuner ordna boende åt de som sannolikt hoppas på en bidragsbekostad framtid.
Det påstådda kompetensregnet över Sverige ser ut att vändas till ett rejält lågtryck med brist på tak över huvudet för studenter. 
Lösningen är kanske att ”integrera” studenter och ”flyktingar” i ett enda stort folkskoleboende.

Tänk så spännande genusutbildningen på Södertörns högskola blir då män från homofoba samhällskulturer blandas med rosafärgade hbtq-feminister.
För att allas lika värde ska fungera krävs kanske heltäckande homogen skoluniform. 
Inga plötsliga fall från hustak eller balkonger kommer ske, inga sexuella trakasserier kommer förekomma.
Principen ”allas lika värde” kommer råda och fungera så länge alla bär skoluniformen och är helt tysta.

Bilden är tagen ur Jeanders bildblogg.

Annonser