Islam · Samhällsfrågor · Värdegrundsdiktatur

En osvensk människosyn och värdegrund är omaskerat allt mer synlig i Sverige. 


Vårt en gång så underutvecklade land är på väg att utvecklas. 
I Sverige blir män pojkar (ensamkommande flyktingbarn) och småflickor sexuellt trakasserade av pojkar som ibland visar sig vara män. 
Utvecklingen är invecklat nog snarare en avveckling av det som en gång utvecklats.

En gång i tiden var de som kom till Sverige mestadels turister, studenter, arbetskraft MED kompetens och några invandrare som flytt undan kommunistdiktaturer eller islam.
De som kom lärde sig vårt lands sätt att vara och assimilerade sig till det, alltså anpassade sig. 
Numera anpassar vi oss efter de skattefinansierade invandrarnas samhällskultur, vi integreras i den.

För ett år sedan startade en fotbollstränare i Helsingborg ett fotbollslag för så kallade ensamkommande flyktingbarn, tanken var att de skulle ”integreras”. 
Med tanke på att en del ensamkommande barn har skäggväxt kan man undra om deras utbrott då de missar mål är målbrott.
Ett fotbollslag med målbrottande ensamkommande barn kanske blir extra framgångsrikt i knatteligan.

Hur mångkulturella fotbollslags ”integration” i vår samhällskultur fungerar visade sig i Borlänge för ett år sedan. IK Brage valde att ställa in alla barn- och ungdomsmatcher mot invandrarlaget Dalkurd FF efter att ledare och ett barn i IK Brage utsattes för hot under en match.
Rimsky Barlari, pressansvarig för Dalkurd FF, berättade att klubben kontinuerligt jobbar med att informera sina medlemmar om hur man ska bete sig både på och utanför planen.
Integrationen pågick alltså. Man kan undra när den är klar.
 
I den mångkulturellt berikade Stockholmsförorten Spånga är integrationen tagen till nya nivåer, där stenas kvinnliga fotbollsspelare. Ur artikeln:
”Förra onsdagen utsattes Spångas damlag för stenkastning i samband med deras fotbollsträning. Träningen fick avbrytas flera gånger på grund av trakasserier från en grupp unga killar”.
Var det mångkulturens fotbollshuliganer som integrerade en viss samhällskultur med idrotten?

Det nyligen införda maskeringsförbudet hjälper förmodligen inte. Det är inte maskeringen som är problemet.

Annonser