Media · politik · Samhällsfrågor · Socialismen · Värdegrundsdiktatur

Faran med Facebooks förtryck av folket måste folket fatta.  

Den franska revolutionen bröt ut på grund av folkets missnöje och att en revolutionistisk ledare talade om för folket att folket var missnöjda.
Om folket inte fått veta det hade folket kanske inte gjort revolution. 
Resultatet blev demokrati. 

Den ryska revolutionen bröt ut på grund av att en kommunistisk ledare talade om för folket att folket (underklassen) var missnöjda, kommunisterna ställde grupp mot grupp för att lyckas ta makten. 
I Ryssland störtades det gamla tsarväldet och byttes ut mot ett kommunistiskt styre.
Resultatet blev socialistisk diktatur. 

Kommunisternas ledare Lenin ansåg kommunisternas uppgift vara att leda in de outbildade arbetarna och bönderna på den rätta vägen.
Efter revolutionen förtrycktes och förföljdes folket som inte ville ledas in på den ”rätta vägen”, de sattes i Gulags läger eller sköts, miljontals människor mördades av kommunisterna.
Skillnaden mellan Frankrike och Ryssland är att i Ryssland fick folket (EFTER revolutionen) som det var i Frankrike INNAN revolutionen. Men värre.

I Sverige gör vänstern (kommunisterna) och de socialistiska antidemokratakrobaterna allt för att tysta folket som inte låter sig ledas in på ”rätt” väg. 
Uteslutningar ur socialiststyrda fackförbund och våld mot socialismens motståndare har förekommit under flera år, nu jagar diktaturens hundar på Facebook. 
Tycker vi i Sverige  ”fel” på Facebook tystas vi en tid, vi sätts så att säga ”i läger”.

Ett exempel på texter som Facebooks personal (TÄNK att de borta i USA kan svenska så bra?) snabbt tog bort är ”Den svenska PK-parlören”. Den kan läsas via bifogade länk
Om vansinnet får fortgå kommer svenska Facebook mest hysa diktaturers hantlangare, de tystade och förtryckta kommer hitta en annan plats att tala på.

Att missnöjda människor till slut gör uppror är inte konstigt, därför gör diktaturer allt för att tysta sanningen och folket.
För att behålla makten och förtrycka folket använder diktaturer hot, våld och propaganda. Vad gör folk uppror och revolterar mot? Förtryck.
Diktaturer kan bara leva en viss tid, demokratin kommer alltid att segra.

Vilka kommer starta revolten, den nya svenska ”underklassen” som lever på folket eller folket som betalar allt mer för allt mindre?
Fundera på det.