Miljöpartiet · politik · Samhällsfrågor · Socialdemokraterna · Socialismen · Värdegrundsdiktatur

Det fyrkantigt socialistiska samhället byggs utan Martin Timell och demokrati.


Effekterna av de rödgröna och alliansens stollerier har av folket inte överhöljts med rosor, effekterna har istället ibland krupit in under flickornas trosor.
Nu är en effekt av stollerierna på väg att krypa in i kommunhusen, Migrationsverket flaggar för att nyanlända kommer skickas med enkelbiljett till skånska kommunhus.
Stollarna på Migrationsverket tycker att de skattebekostade bidragsmottagarna (de kallas som bekant nyanlända numera) kan bo där. 

Nyligen skickade Migrationsverket tolv ”nyanlända” med enkel biljett till rådhuset i Staffanstorp.
Migrationsverket gör som de gör eftersom Staffanstorps kommun inte ens haft förmåga att ta emot de ”nyanlända” som makten ville tvinga på dem förra året. 
Staffanstorps migrationssamordnare Karin Magnusson har sagt upp sig i protest. 

Enligt den nya bosättningslagen (den började gälla 1 mars 2016) har en kommun 60 dagar på sig att ordna ett boende när en ”flykting” tvingas på (det kallas att de har har anvisats till) kommunen. Staffanstorps kommun har försökt lösa eländet genom husvagnsboende.
Det gillar inte de som kommit hit. Konstigt, det som duger åt det betalande folket i Sverige borde duga åt de ”nyanlända” ickebetalande med. 
Man ska ha husvagn.

Med tanke på att renoveringsbehov verkar finnas efter ”nyanländas” vistelse, kanske Sveriges kommunhus får en rejäl uppfräschning inom kort.
Frågan är vilka som för stå för notan, men det blir väl som vanligt: vi som arbetar och betalar skatt.
Ett tips till migrationssamordnarna och kommunalråden: skriv till TV4, de kan skicka Martin Timell och ”Äntligen hemma” att renovera kommunhusen.

Tänk så mysigt det kan bli med ett ”Äntligen hemma pimpar äntligen borta” eller ”Ernst Kirchsteiger firar jul i Ockelbos kommunhus”.
Demokratiominister Alice Bah Kuhnke kan bli kulturrevolutionistisk programledare för serien.
Med kombinationen SVT och Bah Kuhnke är sannolikheten för att det byggs kommunistiskt fyrkantiga samhällsbyggen oroväckande stor.

Annonser