Media · Miljöpartiet · politik · Samhällsfrågor · Socialdemokraterna · Socialismen · Vänsterpartiet · Värdegrundsdiktatur

När allas lika värde blir värdelöst är människors liv i fara. 


I Sverige har alla människor samma pris (människors lika värde). De säger de politiskt korrekta.


Vilket värde som menas verkar ingen politiskt korrekt kunna förklara. Är det medelvärdet, vikten eller en prislapp?


Man kan undra om prislappen på gruppvåldtäktsmän och en gruppvåldtagen flicka är densamma.


☆ Är det samma värde på en fattigpensionär som invandrade bidragstagare?


☆ Är det samma värde på räddningstjänstens personal som på de som eldar bilar och sedan kastar sten på räddningstjänstens personal när eldarna ska bekämpas?


☆ Är det samma värde på polismän som på de som spränger polismännens polisstationer?


I Sverige har våldsattackerna mot polisen ökat under några få år, det är sannolikt en annan värdegrund än den svenska som gör sig påmind. 


I Sverige har gruppvåldtäkterna ökat under några få år, det är sannolikt en annan värdegrund än den svenska som gör sig påmind. 


I Sverige har fusket med assistansersättning för funktionshindrade ökat under några få år, ur artikeln:


”Det har till och med förekommit att brukare med stora vårdbehov har hämtats till Sverige för att ansöka om assistansersättning tillsammans med personer som anställts som assistenter. I vissa fall har ingen assistans utförts alls”.


Det är sannolikt en annan värdegrund än den svenska som gör sig påmind 


☆ I Sverige råder kvinnofrid och jämlikhet. 

☆ Vi respekterar polismän och räddningstjänst. 

☆ Vi ger via välfärdssystemen solidariskt hjälp till de behövande. 


Vi gillar olika och vi ställer inte grupper mot varandra. 

Om vi inte har en annan invandrad värdegrund än den svenska eller är politiskt korrekta (”powered by socialismen”). 


De som är det verkar, trots allas lika värde, vara mindre värda för svensk demokrati, värdegrund, samhällsordning och trygghet. 

Annonser