politik · Samhällsfrågor

Allahu akbar, Försäkringskassan nya grepp tar.

Sverige är väl för naivt gulligt.

På ena sidan försöker politiker och myndigheter lära skattefinansierade invandrare svenska, det kallas SFI (svenska för invandrare).

På andra sidan gör man allt för att skattefinansierade invandrare inte ska behöva lära sig svenska. Det kallar jag DSF (dumt som fan).

Det senaste exemplet på DSF är Försäkringskassans nya separata kundtjänstlinje.

Dit kan personer ringa som på arabiska och polska
vill få information om myndighetens tjänster.

Man kan undra om Försäkringskassan väntar sig en anstormning av polska bidragsturister.

En handläggare på FK är skeptisk till införandet av den polska linjen, antalet samtal på polska är liten i jämförelse med arabiska. Ur artikeln:

”Det känns som det är bara för att ge mindre negativ uppmärksamhet för arablinjen”.

Det är som att lägga ut en rökridå för att dölja elden.

Försäkringskassans områdeschef på avdelningen för Gemensamma försäkringsfrågor Kundmöte säger:

– ”Arabiska kommer att ha en högre procentuell andel än polska”.

Undrar hur stor procentuell andel. Nära 100 procent är en kvalificerad gissning.

Hur den s.k. integrationen ska fungera när de som valt att resa hit väljer att inte lära sig svenska är en gåta.

Försäkringskassans områdeschef väljer att svara med ett tjänstemannasvar:

– ”Hur staten ser på att man ska komma till Sverige och lära sig svenska eller inte anser jag är en politisk fråga som jag inte tänker yttra mig om i min tjänstemannaroll”.

Staten är vi, folket. Jag tror att en majoritet av folket anser att de som flyttar hit ska lära sig svenska och skaffa jobb.

Enligt en uppgiftslämnare som arbetar på Försäkringskassan kommer bidragsfrågor från människor som inte ens kommit hit, ur artikeln:

– ”Ibland så ringer de upp oss innan de ens kommit till Sverige för att fråga om vilka bidrag de kommer att få”.

Det vore bättre om Arbetsförmedlingen hade en direktlinje för frågor om vilka jobb de kan söka.

Kanske Försäkringskassan bör göra som Facebook påstås gjort, använda sökmotorer för att hitta ord?

De blir i sådana fall de enda motorer som fungerar på FK.