politik · Samhällsfrågor · Socialismen · Värdegrundsdiktatur

En vänsteranarkists lösning på Sveriges problem är att vi säger ”hejhej” till invandrarna. Ska vi bli tiggare då?

Vi svenskar måste lära oss att vara socialt kompetenta, annars blir de skattefinansierade invandrarna socialt impotenta.

Gabriel Kuhn påstår i en debattartikel att det är svenskarnas fel att de skattefinansierade invandrarna från mellanöstern och Afrika inte blir som svenskar.

Orsaken är enligt Kuhn att vi är för dåliga på att säga ”hejhej”. Konstigt nog verkar en del av de som kommit hit ändå lärt sig att säga ”hejhej”. De verkar faktisk bara kunna säga ”hejhej”.

Undrar om de lärt sig det på speciella ”hejhej”-kurser.

Gabriel Kuhn säger i artikeln att:

”Det finns forskning som säger att somaliska migranter är bättre integrerade i amerikanska städer än i svenska – trots att de får betydligt mindre ekonomisk hjälp”.

Det är mer troligt att de assimileras till den amerikanska samhällskulturen just för att de inte får bidrag utan motprestation.

Redan år 2012 belystes skillnaderna mellan de somalier som valde att resa till USA respektive Sverige, ur artikeln:

”Andelen högutbildade är större i de länderna. 70 procent av somalierna i Sverige har bara förgymnasial eller okänd utbildning”.

Kanske är somalier som väljer att bosätta sig i USA mer studie- och arbetsbenägna än bidragssökarträgna.

Kuhn påstår om oss svenskar att vi flyr om han tittar på oss, ur artikeln:

”Att möta någons blick på gatan leder inte till ett leende utan till folk som flyr i panik”.

Nu vet vi inte hur Kuhns blick är, men flyr folk i panik då han stirrar på dem kanske Kuhn bör skaffa mörka glasögon och gå på charmkurs.

Gabriel Kuhn, som bara bott i Sverige sedan år 2007, vet kanske inte att vi svenskar var ett nyfiket och öppet folk innan:

☆ mord på IKEA,

☆ gruppvåldtäkter,

☆ skottlossningar på öppen gata,

☆ terrordåd på Drottningatan i Stockholm och

☆ andelen kränkta unga män med kort stubin ökade.

Numera vågar vi knappt se andra i ögonen av risk för att bli misshandlade.

Kuhns politiska hemvist är vänster, kryddat med anarkismen.

År 2010 hade han en föreläsningsturne inbokad i USA, den ställdes in eftersom han förbjöds att resa in i landet.

Kanske är de, enligt Kuhn, inte socialt kompetenta nog att ta emot en vänsteranarkist i USA. De tackade liksom nej.

Hejhej.

Annonser