Nazismen (NMR) · politik · Samhällsfrågor · Socialismen · Vänsterpartiet · Värdegrundsdiktatur

Vänsterns högerkrokar delas ut av socialismens vänstertokar.

Skillnaden mellan svenska kommunistsocialister och nationalsocialister (nazister) verkar vara att kommunistsocialisterna åtminstone kan läsa.

Problemet med kommunistsocialister är att de är ideologiskt selektiva, om de läser en sanning som inte stämmer med deras åsikt finns inte det de läser.

De båda socialistlägren kallar varandra för vänster (röda) respektive höger (bruna).

Likheten mellan dem är att de använder hot, våld och propaganda för att förtrycka folket.

Folket motarbetar förtrycket bland annat genom att sprida saklig information.

Under sovjetkommunismens mångåriga förtryck av östeuropa stencilerades och delades (med risk för livet) pamfletter mot förtryckarna ut.

Numera används internet av folket för att dela fakta och information.

Då fängslades och sköts frihetsivrarna, nu jagas vi på internet av åsiktspoliser som IRM, EXPO och diverse andra grupperingar.

Svensk socialismens propagandamaskin (media) gillar inte att internet finns, december 2016 skrev Jack Werner, ur artikeln:

– ”Journalistiken måste tänka på att politisk aktivism sker på internet. Det är ett modus operandi för många politiska rörelser på nätet att försöka se större och mer inflytelserika ut än de är”.

Sedan dess har vi sett politiska rörelsers modus operandi när deras politiska aktivism bedrivs på internet, några av dem är:

☆ #jagärhär,

☆ Annonsrådet,

☆ #vistårinteut och

☆ Näthatsgranskaren.

De beter sig som mobbare på en skolgård.

De gör allt de kan för att tysta folket eftersom de förlorat debatten.

Mängder av SD:s kunniga och sakliga sympatisörer (vi kallas ”SD-svansen” av vänsterstollarna) har under flera år vunnit debatt efter debatt på sociala media för att vänstern inte kan skrika sönder debatten.

På Facebook kan vänstern inte skrika.

SD är störst på sociala medier, SD:s kommunikationschef Joakim Wallerstein säger till en journalist, ur artikeln:

–”Vi driver frågor som människor bryr sig om. Du jobbar själv för en tidning som inte låter oss annonsera och som delägs av ett parti. Vi har inte de kanalerna, vi satsar på sociala medier”.

Nu satsar även vänstern på sociala medier, syftet är att tysta folket.

Skribenten Fredrik Jönsson säger i ett Youtubeinslag att det hellre diskuteras ord än sakligt innehåll.

Nu jagar och polisanmäler Facebookgruppen Näthatsgranskaren äldre kvinnor som de anser ha använt fel ord på Facebook.

När vänstern förlorar den sakliga debatten kommer förtrycket.

Annonser