Islam · politik · Samhällsfrågor · Värdegrundsdiktatur

Kommer nykterhetsrörelsen nyktra till och göra vad de ska, eller kommer de likt den berömda fulla alikan fortsätta trampa runt i floskelträsket?

Man kan fundera över om de skåpsuper inom nykterhetsrörelsen.

Eller är det helt enkelt så att de behöver en rejäl bläcka för att nyktra till?

Isabelle Eriksson, friidrottare och tidigare påtänkt portalfigur i nykterhetsrörelsens ungdomsförbund
UNF skriver:

”Nykterhetsrörelsen sviker demokratin till förmån för radikal islamism”.

Alkohol är ju förbjudet (haram) inom islam, kanske kommer svensk nykterhetsrörelses Länkarna att länka sina möten till moskéerna?

Det enda riksdagsparti som insett och öppet talar om faran med islam är Sverigedemokraterna.

Kanske är det därför organisationen IOGT-NTO på sin hemsida förklarar vad de tycker om SD: SD är ”rasister”.

Får de frågan vad de menar med ”olika värdegrund” kan de sannolikt inte (liksom bl.a. Röda korset, Lloyds apotek och Djurens rätt), förklara vad de menar.

När organisationer som Röda korset, Lloyds apotek och Djurens rätt tar politisk ställning gör de det som det rödtjutspimplande kommunistvänstern vill att de ska göra: ställa grupper mot varandra.

Att nykterhetsrörelsen stöttar den vodkaimperialistiska vänstersynen är allt annat än nyktert beteende.

Det är synd, ty nykterhetsrörelsen bedriver en i övrigt samhällsnyttig verksamhet.

Frågan är om IOGT-NTO anser det vara rasismen för att man kritiserar islams diktatur eller romers tiggande.

Blir man kallad rasist om man beställer en rom & cola?

För nykterhetsrörelsens politruker spelar vi idag den svenska versionen av The Andrews sisters gamla hit ”Drinking rum and Coca cola”, passande nog inspelad med ”Norrbottens järn”.

Har IOGT-NTO och UNF mer IS i magen än vodka eller rom i groggen?

Kommer deras nya slogan bli: ” Om du i moskén alkohol slutar dricka, kan du snart gifta dig med en liten flicka”?

Eller kommer nykterhetsrörelsen nyktra till och göra vad de ska?

När de vill vara sig själv en stund: Norrlands (alkoholfria) Guld.