Samhällsfrågor

Lusfräckt att påstå att vägglössens ökning, beror på ökad utrikesåkning.

Ett uttryck säger att ”man känner sina löss på gången”.

Numera är vägglössen på gång extra mycket, de är så lusfräcka att de följer med hem från resan.

Ur artikeln:

Enligt Anticimex beror det till stor del på att vi reser mer och till nya platser jämfört med förr”.

Socialminister Strandhäll skyller på åldringarna för att sjukvården blir sämre. Ska hon skylla på de svenska åldringarna för att vi har en explosionsartad ökning av vägglöss?

Det kanske är svenska åldringars res- och äventyrslust som gör att ett äldreboende i Boden drabbades av vägglöss?

Lössen kan, enligt artikeln, ha åkt rullstol in på boendet.

Man undrar om de åkt rullstol från nya platser.

Det vore intressant att se en studie på var vägglössen förekommer mest.

Rent logiskt borde det vara i bostadsområden där människor som har råd att resa till ”nya platser” bor.

Lika logiskt borde förekomsten av vägglöss vara lägst i de områden där socioekonomiskt utsatta bor, de har ju knappt råd att resa utanför sina områden.

Eller kan det vara så att vi har ett annat, mer lusvänligt, klimat i Sverige numera? Är det den påstådda globala uppvärmningen som gör att vägglössen frodas i Sverige?

Att lusfräckt påstå att lössen invandrar till Sverige är riskfyllt, men eftersom löss knappast kan betraktas som folkgrupp bör det vara riskfritt.

Det bästa vore om Sverige blev lusfritt.

Annonser